<<
>>

Господарсько-правова відповідальність

Господарсько-правова відповідальність є одним з різновидів матеріальної відповідальності. Її можна визначити як передбачені законом чи договором заходи негативного впливу на правопо- рушника, які забезпечуються примусом з боку держави. Учасни-ки господарських відносин несуть господарсько-правову відпові-дальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на під-ставах і в порядку, передбачених Господарським кодексом Ук- раїни, іншими законами та договором.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Господарсько-правова відповідальність: