<<
>>

39_Кримінальна та цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.

Кримінальна відповідальність у галузі екології регулюється Кримінальним кодексом України і застосовується у випадку вчинення екологічних злочинів.

Суб'єктами притягнення - тільки фізичні особи (в більшості — спеціальні суб'єкти).

Вона застосовується лише судом.

У чинному КК такі злочини виокремлені в самостійний розділ 8 «Злочини проти довкілля», який охоплює 19 складів злочинів і усі вони передбачають екологічно-небезпечні наслідки:

-порушення правил екологічної безпеки (ст. 236)

-невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення (ст. 237)

-приховування або перекручування відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (ст. 238)

-забруднення або псування земель (ст. 239)

-порушення правил охорони надр (ст. 240)

-забруднення атмосферного повітря (ст. 241)

-порушення правил охорони вод (ст. 242)

-забруднення моря (ст. 243)

-порушення законодавства про континентальний шельф України (ст. 244)

-знищення або пошкодження лісових масивів ст. 245)

-проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст. 250)

-викрадення, привласнення, вимагання... радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 262)

-незаконне поводження з радіоактивними матеріалами (ст. 265)

-незаконна порубка лісу (ст. 246)

-порушення законодавства про захист рослин (ст. 247)

-незаконне полювання (ст. 248)

-незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249)

-погроза вчинити викрадення або використати радіоактивні матеріали (ст. 266)

-порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами (ст. 267)

-незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини (ст. 268)

-порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ст. 270)

-порушення правил ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274)

-екоцид (ст. 441)

Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення передбачена актами екологічного законодавства, загальними положеннями Цивільного кодексу України про відшкодування шкоди, спеціальними нормативними актами, які встановлюють порядок обчислення шкоди

Суб'єкти - фізичні особи та юридичні особи.

Застосовується – судом загальної компетенції, господарським судом.

Підстави - заподіяння шкоди: природному середовищу, окремим природним об'єктам (ресурсам), здоровю людини, майну громадян, юридичних осіб, держави таін.

Форми відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням:

-в натурі (рекультивація земель, відновлення лісів, відтворення рибних запасів та ін.);

-стягнення збитків згідно зі специфічними способами обчислення;

-за нормативами (нормативний спосіб);

-за таксами (таксовий спосіб);

-за фактичними затратами на відновлення порушеного стану;

-навколишнього природного середовища і здоровя людини (затратний спосіб);

-за відповідними методиками (розрахунковий спосіб).

<< | >>
Источник: ОГЮА. Шпагралка по экологическому праву Украины. 2011. 2011

Еще по теме 39_Кримінальна та цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.:

  1. 39_Кримінальна та цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.