<<
>>

№ 86. Склад цивільного правопорушення.

Склад цивільного правопорушення є підставою цивільно-правової відповідальності. До нього входять: 1) наявність реальних збитків (витрати, понесені кредитором, втрата або пошкодження майна кредитора, неодержані кредитором доходи); 2) протиправність поведінки боржника (активна або пасивна дія); 3) причинний зв’язок; 4) вина боржника (психічне ставлення особи до своєї неправомірної поведінки та її наслідків – діє презумпція винуватості).

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 86. Склад цивільного правопорушення.:

 1. 21. Поняття цивільно-правової відповідальності.
 2. 73.Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення.
 3. 36_Склад екологічних порушень.
 4. 39_Кримінальна та цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.
 5. Тема 13. Санкції цивільного процесуального права
 6. § 3. Предмет, підстави і доказування цивільного позову в кримінальній справі
 7. § 37. Поняття, ознаки, склад правовідносин.
 8. 3.6. Конфлікти в цивільно правовій та господарсько правовій сферах
 9. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
 10. № 86. Склад цивільного правопорушення.
 11. 2. Юридичний процес винесення рішення у цивільній справі
 12. Д. Порушення умов контрактів та засоби захисту 1. Порушення та анулювання
 13. В. Умисні правопорушення
 14. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 15. Право на українських землях у складі Російської імперії
 16. Міжнародні стандарти захисту прав осіб, які є потерпілими від кримінальних правопорушень
 17. 3.1 Цивільний позов як спосіб відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням