<<
>>

№ 87. Об'єкти і суб'єкти авторського права.

Об’єктом авторського права є результати творчої діяльності. Всі результати творчої діяльності визнаються товаром, отже вони можуть бути об’єктом будь-якого право чину у цивільному обороті.

Для надання охорони потрібно лише надати об’єктам такої форми, щоб їх зміст можливо було розуміти без присутності автора. Право автора визнається за твором і якщо твір знаходиться на території іншої країни, але право на захист існує лише при наявності двосторонніх договорів між країнами. Суб’єктами авторського права може бути людина, колектив людей, але може бути і юридична особа (кіностудія). Суб’єктом може бути будь яка людина. Неповнолітні мають ті ж права, що і повнолітні: право ав-торства, право на ім’я, на винагороду, але право розпоряджатися – тільки в межах, встановлених ЦК. Автор має право випустити свій твір під власним ім’ям, під псевдонімом або анонімно. Суб’єктом авторського права може стати і держава – після закінчення строку дії авторського права (50 років).

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 87. Об'єкти і суб'єкти авторського права.:

  1. Аграрне право України як навчальна дисциплiна
  2. 3. Цивільне право як галузь права.
  3. 4. Злочини в сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності
  4. Правовідносини
  5. № 87. Об'єкти і суб'єкти авторського права.
  6. № 124. Система цивільного права України.
  7. № 126. Поняття цивільного права.
  8. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
  9. ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й ІНВЕСТИЦІЙ, ЇХНЬОЇ ФОРМИ. ВИДИ, СУБ'ЄКТИ Й ОБ'ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ
  10. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)