<<
>>

§ 2. Поняття і склад адміністративного правопорушення.

Загальне поняття адміністративного правопорушення дає ст.9 КпАП України. Адм. правопорушення (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність права і свободи громадян на встановлений порядок управління, і за яку законодавством передбачено адм.

відповідальність. Структуру складу адм. правопорушення складають-Об‘єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона.

а) Об‘єкт-це те на що спрямоване посягання (суспільні відносини).

б) Об’єктивна сторона - це зовнішній прояв суспільно-небезпечного посягання на обєкт, що перебуває під охороною адм.-правових санкцій.

в) Суб‘єкт - осудна особа , що досягла певного віку і виконала описаний у законі склад адм. проступку. Суб’єктом адм. правопорушення-є той, хто його вчинив.

г) Суб‘єктивна сторона адм. правопорушення полягає в психічному ставленні субєкта до вчининого антигромадського діяння (обов‘язковий компонент свідомої життєдіяльності).Вчинок людини є результатом взаємодії її психічного стану, осмислення, вивчення, оцінки конкретних життєвих ситуацій і здійснюваних на підставі цього дій.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 2. Поняття і склад адміністративного правопорушення.:

 1. 42. Поняття, завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 2. § 43. Поняття і види правопорушень, його ознаки.
 3. 3.5. Адміністративно правові конфлікти
 4. § 2. Поняття і склад адміністративного правопорушення.
 5. § 83. Поняття й особливості адміністративного процесу.
 6. Причиновий зв’язок та кваліфікація злочинів з матеріальним складом
 7. Правила обігу зброї як об’єкт адміністративного проступку
 8. Предмет адміністративних деліктів, пов’язаних із порушенням правил обігу зброї
 9. Кваліфікація порушень правил обігу зброї за ознаками об’єктивної сторони адміністративного проступку
 10. Суб’єктивні елементи складів адміністративних правопорушень у сфері обігу зброї
 11. 1.3 Адміністративно-правовии статус публічної адміністрації, яка здійснює забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 12. 2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 13. Адміністративні права та обов’язки прокурорів
 14. 2.3. Адміністративна відповідальність у сфері діяльності прокуратури України
 15. Зарубіжний досвід визначення адміністративно-правового статусу прокуратури
 16. Удосконалення законодавства у сфері адміністративно- правового статусу прокуратури України
 17. Адміністративно-правовий статус поліції як суб’єкта надання поліцейських послуг
 18. Правові засади надання поліцейських послуг в Україні та місце серед них адміністративно-правового регулювання
 19. Адміністративно-правове регулювання поліцейських послуг у сфері протидії злочинності