Закон Союзу PCP «Про передачу Кримської області Із складу РРФСР до складу Української РСР» (26 квітня 1954р.)

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

1. Утвердить Указ Президиума Верховного Совета CCCP от 19 февраля 1954 г. о передаче Крымской обл. из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

2. Внести соответствующие изменения в ст. ст. 22 и 23 Конституции СССР.

Председатель Президиума

Верховного Совета CCCP К. Ворошилов

Секретарь Президиума

Верховного Совета CCCP H. Пегов

Веломости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. —1954. — Ns W. —С. 343.

17.8.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Закон Союзу PCP «Про передачу Кримської області Із складу РРФСР до складу Української РСР» (26 квітня 1954р.):

 1. Указ Президії Верховної Ради CPCP про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР (19 лютого 1954р.)
 2. 3 Декларації Українських Народних Зборів про прийняття Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і включення її до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (27 жовтня 1939р.)
 3. Закон про прийняттяЗахідноїУкраїни до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (15 листопада 1939 p.)
 4. Закон про включення північної частини Буковини і Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки (2 серпня 1940 p.)
 5. Закон CPCP «Про розмежування повноважень між Союзом PCP і суб’єктами федерації» (26 квітня 1990 p.)
 6. Про запрошення Української PCP ї Білоруської PCP на конференцію Об’єднаних націй у Сан-Франціско. Резолюція конференції Об’єднаних націй у Сан-Франціско, одноголосно прийнята на засіданні Виконавчого Комітету конференції (30 квІтня 1945 p.)
 7. Закон про включення Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і з'єднання її з Українською Радянською Соціалістичною Республікою (1 листопада 1939 p.)
 8. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про мови в Українській РСР» (28 жовтня 1989 p.)
 9. Указ Президії Верховної Ради CPCP проутворення Закарпатської області в складі Української PCP (22 січня 1946 p.)
 10. Про включення Української PCPI Білоруської PCP в число первісних членів Міжнародної Організації. Резолюція конференції Об'єднаних націй у Сан-Франціско, одноголосно прийнята другим пленарним засіданням конференції (27 квітня 1945 p.)
 11. Закон Української PCP «Про утворення союзно-республіканського Народного комісаріату закордонних справ УРСР» (4 березня 1944 р.)
 12. 6.2. Расчет основных параметров складов полуфабрикатов, материалов и заготовок, межоперационных и промежуточных складов
 13. Указ Президії Верховної Ради CPCP про утворення Волинської, Дрогобицької, Львівської, Ровенської, Станіславської І Тернопільської областей в складі Української PCP (4грудня 1939р.)
 14. Постанова ЦВК i PHK CPCP «Про утворення Головного управління робітничо-селянської міліції при ОДПУ Союзу РСР» (27 грудня 1932р.)
 15. Постанова ЦВК і PHK CPCP «Про установлення єдиної паспортної системи по Союзу PCP і обов’язкову прописку паспортів» (27 грудня 1932 p.)