<<
>>

Методи правового регулювання господарських правовідносин

Наступним питанням, яке має бути вивчене, є питання про методи правового регулювання господарських правовідносин.

Студентам варто дати визначення поняттю «метод» і дослідити основні методи правового регулювання господарських правовідносин: метод ав-тономного рішення, метод рекомендації, а також метод припису.

Застосовуючи знання, отримані під час вивчення інших юридичних дисциплін, зокрема «Теорії держави та права», студентам слід дати визначення поняття «господарсько-правова норма», зазначити елементний склад господарсько-правової норми та охарактеризувати всі елементи.

Важливим питанням цієї теми є питання, присвячене господарському законодавству. Останнє можна розглядати в кількох аспектах.

У широкому розумінні господарське законодавство є системою нормативних актів, які регулюють відносини в сфері господарювання. Таке законодавство включає в себе нормативні акти цивільного, адміністративного, фінансового, трудового, екологіч- ного та власне господарського законодавства.

У вузькому розумінні господарське законодавство — це система нормативних актів, що регулюють відносини з організації та здійснення виробничо-господарської діяльності.

Належне опанування знаннями з цього питання вимагає до- слідження господарського законодавства та виявлення його характерних ознак.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Методи правового регулювання господарських правовідносин: