<<
>>

§ 70. Методи адміністративно-правового регулювання.

Під методом слід розуміти способи, прийоми, засоби, які використовуються для досягнення поставленої мети і становлять зміст цієї діяльності.

Види

Адміністративні методи-це засоби впливу діяльність підприємств, установ .

організацій, посадових осіб і громадян з боку органів управління шляхом прямого встановлення їх обов’язків. Шляхом наказу. Що спирається на владні повноваження і стан підпорядкування. Це односторонній вибір органом управління способу вирішення завдання чи конкретного варіанта об’єкта управління.

При використанні адміністративних методів орган управління прямо приписує керованому, що він повинен робити.

Економічні методи-це такі способи впливу на поведінку трудових колективів, посадових осіб і громадян, які орієнтуються не на прямий, а на непрямий вплив.

Застосування економічних методів означає утворення таких економічних умов, які викликають зацікавленість у виконанні певної роботи, у підвищенні продуктивності праці.

3.Переконання, заохочення й примусу.

Ці методи застосовуються для того щоб забезпечити:

- цілеспрямованість управлінської діяльності

- правомірність поведінки учасників управлінських відносин;

- функціонування й захист режиму, встановленого державою.

- нормальні взаємовідносини усіх учасників управлінських відносин.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 70. Методи адміністративно-правового регулювання.:

  1. 4. Співвідношення виконавчої влади, державногоуправління та адміністративного права
  2. § 70. Методи адміністративно-правового регулювання.
  3. 15. Адміністративно – правові режими.
  4. РОЗДІЛ 4. ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  5. АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА:
  6. Правила обігу зброї як об’єкт адміністративного проступку
  7. Адміністративно-правовий режим обігу зброї в Україні
  8. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї
  9. Шляхи вдосконалення адміністративної відповідальності у сфері обігу зброї в Україні
  10. 1.1 Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні