<<
>>

Основні завдання МВС України

- організація та координація діяльності органів внутрішніх справ із захисту прав і свобод громадян ,інтересів суспільства і держави від протиправних посягань ,охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки ;

- участь у розробленні та реалізації державної політики щодо боротьби зі злочинністю ;

- забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття й розслідування, розшуку осіб ,які вчинили злочини вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють учиненню правопорушень ;

- забезпечення основних напрямків удосконалення роботи органів внутрішніх справ ,подання їм організаційно-методичної та практичної допомоги ;

- забезпечення виконання кримінальних покарань, участь у соціальній реабілітації засуджених ;

- організація роботи, пов’язаної з забезпеченням безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки ;

- забезпечення законності в діяльності працівників і військовослужбовців системи .

МВС України очолює міністр, призначуваний відповідно до Конституції України; він входить до складу Кабінету Міністрів України .

Міністр має заступників ,яких за його поданням призначає Кабінет Міністрів України ,розподіляє між заступниками міністра та визначає повноваження структурних підрозділів міністерства .

Міністр внутрішніх справ України несе персональну відповідальність за виконання покладених на міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій ,визначає ступінь відповідальності заступників міністра ,керівників підрозділів міністерства .

Для погодженого вирішення питань ,що належать до повноважень МВС України ,обговорення найважливіших напрямків його діяльності у міністерстві утворюється колегія в складі міністра (голова колегії),заступників міністра за посадою ,а також керівників працівників органів внутрішніх справ .

Члени колегії міністерства затверджуються Кабінетом Міністрів України .

Рішення колегії проводяться в “життя“ найчастіше наказами міністра .

Система місцевих органів внутрішніх справ має такі структурні елементи :управління(головні управління) внутрішніх справ МВС України в Криму ,в областях ,містах ,відділи (управління)внутрішніх справ у районах і лінійні відділи (управління) внутрішніх справ .

Всі ланки системи органів внутрішніх справ України функціонують у тісній взаємодії як між собою ,так і з іншими державними органами ,організаціями та населенням країни ,що є гарантією їхньої ефективної діяльності під час виконання покладених на них завдань з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в країні.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме Основні завдання МВС України:

 1. 2. Конституцiя України i закони основа аграрного права
 2. 15. Правовий статус Державної митної служби України.
 3. § 3. Основні напрями, завдання прокурорського нагляду при порушенні кримінальної справи і провадженні досудового слід-ства
 4. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 5. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 6. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 7. ТЕМА 6. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 8. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 9. 5.3. Судочинство в умовах Української революції
 10. Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки, ухвалена Президією Ill Всеукраїнського Зїзду Рад (14 березня 1919 p.)
 11. Платформа Української Головної Визвольної Ради (липень 1944р.)
 12. Національно-визвольний рух в Україні у роки революції.
 13. Політичний статус Правобережної Украї и а сзітлі міжнародних відносин
 14. Роздіп 5 ЗМОВА ДЕРЖАВНИЦЬКОГО УГРУПОВАННЯ ПРОТИ ПОЛЬСЬКИХ ВЕЙСЬК У 1663—1664 pp. KPAX ЦІЄЇ СПРОБИ ОБ’ЄДНАТИ УКРАЇНУ