<<
>>

Форми діяльності органів ситеми МВС України

Формами діяльності органів ситеми МВС України є: профілактична ,оперативно-розшукова ,кримінально-процесуальна ,виконавча ,охоронна (на договірних засадах) та організаційно –правова діяльність

Певні особливості в управлінні й функціонуванні має система органів внутрішніх справ на транспорті ,побудована з урахуванням специфіки забезпечення охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю на залізничному ,повітряному ,морському й річковому транспорті .

Система органів внутрішніх справ на залізничному транспорті підпорядковується Управлінню внутрішніх справ на транспорті МВС України (УВСТ МВС України), на чолі з начальником управління ,який призначається на посаду наказом міністра внутрішніх справ України .

У великих аеропортах ,морських і річкових портах функціонують відділи внутрішніх справ ,підпорядковані територіальним УМВС областей ,міст .

До складу органів внутрішніх справ на транспорті входять усі основні галузеві служби ,крім Державтоінспекції, паспортної, пожежної, деяких інших підрозділів .

На окремих промислових підприємствах, в установах та організаціях ,діяльність яких пов’язана з особливим режимом роботи (оборонний характер ,особливо значна технічна небезпека виробництва і ряд інших) створюються відділи внутрішніх справ для роботи на закритих об’єктах .

Компетенція, завдання та функції органів внутрішніх справ ,взаємовідносини між ними та окремими службами надають системі органів МВС України необхідної цілісності ,чіткого підпорядкування та самостійності окремих елементів ,що дає можливість ефективно діяти на основі єдиних правових норм .

Система органів внутрішніх справ проявляє себе ,як будь-яка інша соціальна система ,як об’єкт ,що управляє та управляється ,тобто фактично виступає об’єктом і суб’єктом управління .

З урахуванням нинішнього адміністративно-територіального устрою України ,соціально-економічних і політичних обставин ,криміногенної ситуації в країні та функціонального призначення органів внутрішніх справ ,сучасна система органів МВС України складається з двох підсистем : центральних і місцевих органів внутрішніх справ .

Органи внутрішніх справ являють собою систему ,що характеризується суворим дотриманням принципу централізованого управління відповідними елементами (підсистемами) та встановлення між ними субординаційних зв’язків . Місцеві органи внутрішніх справ безпосередньо підпорядковуються вищестоящим органам внутрішніх справ . Правові акти , що, приймаються останніми , є обов’язковими для місцевих органів внутрішніх справ.

Всю систему внутрішніх справ очолює Міністерство внутрішніх справ України –централізований орган державної виконавчої влади .

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме Форми діяльності органів ситеми МВС України:

  1. Форми діяльності органів ситеми МВС України