>>

§ 1. Поняття кримінального процесу як діяльності компетентних органів і посадових осіб.

Кримінальний процес – це врегульована нормами кримінально-процесуального права діяльність органів дізнання, слідчого, прокурора, судді і суду по розкриття злочинів, викриттю й покаранню винних та недопущенню покарання невинних, а також система правовідносин, що виникають у перебігу цієї діяльності.

Вказаних органів один з одним, а також з громадянами, посадовими особами, установами, підприємствами, громадськими об‘єднаннями й трудовими колективами, які залучаються до сфери кримінально-процесуальної діяльності. Кримінально-процесуальна діяльність за своїм змістом являє собою систему передбачених законом процесуальний дій і рішень органів попереднього розслідування, прокурора, судді, суду та інших суб‘єктів кримінального процесу. Ці процесуальні дії і рішення породжують процесуальні правовідносини або виступають їх наслідком. Процесуальні правовідносини можна розглядати як правову форму кримінально-процесуальної діяльності. Елементи таких правовідносин: 1) суб‘єкти – учасники кримінального процесу; 2) об‘єкт – поведінка суб‘єктів кримінального процесу; 3) процесуальні права і обов‘язки суб‘єктів. Кримінальний процес і кримінальне судочинство - тотожні терміни. Кримінальний процес і правосуддя в кримінальних справах – слід відрізняти. Правосуддя – це розгляд у судових засідання кримінальних справ і застосування встановлених законом заходів покарання до осіб, винних у вчинені злочину, або виправдання невинних (ст.4 ЗУ “про судоустрій”). Т.ч., діяльність судді в стадіях порушення кримінальної справи, віддання обвинуваченого до суду та виконання вироку і таке інше охоплюється поняттям кримінального процесу. Здійснюючи провадження в кримінальній справі, орган дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд справляють виховний вплив не тільки на осіб, які безпосередньо беруть участь у кримінальному процесі, а й на інших громадян, на трудові колективи, сприяючі тим самим правовому вихованню громадян, залученню населення до боротьби із злочинністю.
| >>
Источник: ОНЮА. Лекції з курсу “Кримінально-процесуальне право України”. 2011. 2011

Еще по теме § 1. Поняття кримінального процесу як діяльності компетентних органів і посадових осіб.:

 1. § 1. Поняття кримінального процесу як діяльності компетентних органів і посадових осіб.
 2. § 1. Поняття кримінального процесу як діяльності компетентних органів і посадових осіб.
 3. § 3. Кримінально-процесуальна норма
 4. § 3. Способи збирання, перевірки й оцінки доказів та їх процесуальних джерел
 5. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 7. Міжнародні стандарти захисту прав осіб, які є потерпілими від кримінальних правопорушень
 8. Процесуальне становище потерпілого у кримінальному провадженні на підставі угоди про примирення
 9. 3.1 Кримінально-виконавчі напрямки поліпшення виправного впливу на засуджених
 10. Кримінально-виконавчі напрямки, що обумовлюють удосконалення кримінально-виконавчої служби України
 11. Удосконалення законодавства у сфері адміністративно- правового статусу прокуратури України
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ