<<
>>

РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

Характеристика державного апарату та апарату державного управління. Специфічні ознаки апарату державного управління. Класифікація органів державного управління. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади.

Вищі органи державної влади і управління України.. Президент України і його повноваження. Верховна Рада України та її повноваження. Кабінет Міністрів України: структура і компетенція. Прем’єр-міністр України: повноваження, компетенція. Міністерства України: склад функції, повноваження. Державні комітети України та інші центральні органи виконавчої влади. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Правовий статус, основні завдання, принципи діяльності, компетенція місцевих державних адміністрацій. Реалізація управлінських функцій в роботі місцевих державних адміністрацій. Відносини між обласними і районними державними адміністраціями. Система місцевого самоврядування в Україні. Представницькі органи місцевого самоврядування.

& Література:

3; 45; 40; 72; 83; 84; 112; 119; 122; 121; 126; 134; 135; 157.

Основні поняття: апарат державного управління, компетенція органу виконавчої влади, відповідальність політична, система державних органів виконавчої влади, структура системи державного управління, Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, урядовий комітет, центральні органи виконавчої влади, міністерства, державні комітети, служби, інспекції, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

Державний апарат – це основна ланка механізму держави, що забезпечує повсякденну роботу системи органів влади і управління щодо здійснення практичних заходів, спрямованих на реалізацію функцій держави.

Державний апарат має певну структуру і складається з державних службовців, що працюють у державних органах, наділених владними повноваженнями для реалізації функцій державної влади усіх типів – законодавчої, виконавчої, судової.

У широкому розумінні він включає не тільки власне органи державної влади, але й такі важливі органи влади, як військові сили, правоохоронні та інші органи примусу.

У більш вузькому розумінні державний апарат – це сукупність державних органів влади, що виконують виконавчо-розпорядчі функції управління державою.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ:

 1. § 1. Поняття злочинів у сфері службової діяльності
 2. 1. Поняття злочинів у сфері службової діяльності
 3. 27. Злочини у сфері службової діяльності. Поняття слюжбової особи.
 4. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 5. РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 6. РОЗДІЛ 4. ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 7. РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 8. РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ
 9. РОЗДІЛ 12. АНАЛІТИЧНЕ ТА КОНСАЛТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 10. § 2. Місцеве управління
 11. 4.1. Виконавча влада в Київській та Галицько-Волинській державах
 12. 4.3. Виконавчі структури державних утвореннь 1917 – 1921 рр.
 13. 3.1. Переселення німців на територію губернії та його вплив на еволюцію системи землеволодіння
 14. 2. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД ЗУНР
 15. Органи автономної влади й управління