<<
>>

АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:

­ розгалужена і численна сукупність взаємопов’язаних виконавчо-розпорядчих органів (органів виконавчої влади), які діють від імені держави, на основі та на виконання законів, здійснюючи управління державними справами, і наділені для цього владними повноваженнями, компетенцією, певною структурою і кадрами; сукупність органів виконавчої влади, організованих у систему для реалізації цілей виконавчої влади, відповідно до конституційного принципу поділу державної влади [84, c.17];

система взаємопов’язаних органів, які діють від імені держави, мають владні повноваження, компетенцію, визначені структуру і кадри; система виконавчо-розпорядчих органів, які на основі та на виконання законів здійснюють управління державними справами [83, c.370].

Як допоміжний інститут влади державний апарат є провідником її рішень, забезпечує виконання прийнятих у суспільстві норм і правил, вживає заходів, що забезпечують функціонування як усієї системи державних органів (окремо кожного і в їх сукупності), так і самої держави. Через нього проходять відповідні реакції, взаємозв’язки суспільства і влади, через нього виробляють необхідні засоби державного регулювання в усіх сферах життя.

Серед основних рис державного апарату такі: володіння владними повноваженнями; здійснення від імені держави її завдань і функцій; має певну компетенцію і сферу життєдіяльності; характеризується певною структурою; утворюється в порядку , встановленому законодавством.

У рамках структурного розгляду державний апарат постає як сукупність взаємопов’язаних органів. У цьому контексті може йти річ про апарат державного управління або про апарат державних органів управління.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ::

 1. Поняття державного управління та його принципи
 2. 4. Співвідношення виконавчої влади, державногоуправління та адміністративного права
 3. § 21. Методи державного управління
 4. § 40. Поняття і зміст державного управління.
 5. Групи принципів державного управління
 6. Органи державного управління
 7. РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 8. Основні категорії державного управління:
 9. Специфіка державного управління
 10. ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 11. Чинники виникнення проблем державного управління:
 12. ПОСАДА державної служби