<<
>>

§ 93. Форми і функції державного управління.

Формою державного управління треба вважати будь-яке зовнішнє вираження конкретних однорідних дій державного органу, його структурних підрозділів та службових осіб, котрі здійснюються з метою реалізації функції управління.

Форми вираження змісту управлінської діяльності-це встановлення норм права; застосування таких норм; організаційна робота; проведення матеріально-технічних операцій. Перші дві функції знаходять вираження в актах державного управління, які уособлюють правову форму виконавчої і розпорядчої діяльності органів управління. До них належать: укладання суб’єктами виконавчої влади цивільно-правових договорів, їхня участь як позивачів чи відповідачів у судах, діяльність адміністрації по забезпеченню громадського порядку, численних і різноманітних загальнообов’язкових правил, що встановлюються центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Неправові форми управлінської діяльності зводяться до вчинення тих або інших управлінських дій, що безпосередньо не пов’язані з реалізацією державно-владних повноважень . Це повноваження виявляє себе не як пряме юридичне веління, а опосередковано через позаюридичні засоби, і лише їхні передумови та результати можуть бути юридично зафіксовані.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 93. Форми і функції державного управління.:

 1. Поняття державного управління та його принципи
 2. 74 Заходи щодо управління та обслуговування державного боргу.
 3. 47. Поняття та зміст нагляду у сфері державного управління.
 4. § 29. Правові та неправові форми державного управління.
 5. § 40. Поняття і зміст державного управління.
 6. 29. Державне управління.
 7. РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 8. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ (різні визначення):
 9. Основні категорії державного управління:
 10. ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:
 11. ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 12. Чинники виникнення проблем державного управління:
 13. § 1. Центральне державне управління Російською імперією
 14. § 3. Державне управління на західноукраїнських землях