<<
>>

Групи принципів державного управління

Прийнято виділяти такі групи принципів державного управління:

соціально-політичні – демократизм, участь населення в управлінській діяльності (народність); рівноправність осіб різних національностей; рівність усіх перед законом; законність; гласність і врахування громадської думки; об’єктивність.

організаційні принципи побудови апарату державного управління – галузевий, функціональний, територіальний.

організаційні принципи функціонування (діяльності) апарату державного управління – нормативність діяльності, єдиноначальність, колегіальність, поділ управлінської праці; відповідальність за прийняті рішення, оперативні самостійність.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме Групи принципів державного управління:

 1. 4.1. Проблема управлінняконфліктами
 2. § 40. Поняття і зміст державного управління.
 3. Групи принципів державного управління
 4. 29. Державне управління.
 5. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ (різні визначення):
 6. ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:
 7. РОЗДІЛ 4. ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 8. Принципи здійснення адміністративної реформи
 9. Консультування в державному управлінні
 10. § 2. Полкове управління
 11. § 2. Місцеве управління
 12. § 1. Центральне та місцеве управління 20 - 30-х років
 13. § 5. Реформування системи органів державного управління України в період перебудови (1985 - 1991 рр.)
 14. Перебудова. Зміни у державному статусі української РСР
 15. 1. Комплексне потокове управління у фінансовій сфері
 16. 4. Інструментарій організації управління фінансовими потоками
 17. 1. Сутність, методологічні принципи та основні категорії СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ (СНР)
 18. Принцип незворотності дії закону в часі в рішеннях судів загальної юрисдикції
 19. 1.2 Адміністративно-правові аспекти юридичної природи та принципи функціонування системи електронних закупівель
 20. Місце і роль прокуратури України всистемі державної влади