<<
>>

§ 47. Поняття і система принципів державного управління.

Під державним управлінням слід розуміти специфічну діяльність держави, що дістає вияв у функціонуванні її органів, які безперервно, помірно, владно і в рамках правових установлень впливають на суспільну систему з метою її вдосконалення до державних інтересів.

Термін “державне управління” широко використовується у законодавстві (в тому числі й конституційному), а також у науковій та навчальній літературі колишнього СРСР і ряду зарубіжних країн. Після розпаду СРСР виникли незалежні держави, які почали будувати свої правові системи на нових принципах.

Найважливішим з них став принцип здійснення державної влади на основі її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, який закріплено у ст 6 Конституції України. З урахуванням цього у тексті останньої вживається термін “органи виконавчої влади” (ст. 106), “місцеві органи виконавчої влади”(ст. 120). Термін же “державне управління” не використовується.

Будучи частиною соціального управління, державне управління зберігає його характеристики. Водночас, воно має численні особливості, що відображають його специфіку і дозволяють детермінувати як самостійний вид управління.

Ці особливості дістають вияв у основних компонентах системи державного управління (суб’єкті, об’єкті, керуючому впливі) та інтегрованих властивостях, що притаманні йому як системі управління.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 47. Поняття і система принципів державного управління.:

 1. Поняття державного управління та його принципи
 2. 35. Поняття суть і принципи держ. регулювання сільського господарства.
 3. 41. Поняття та зміст контролю у сфері державного управління.
 4. § 40. Поняття і зміст державного управління.
 5. § 47. Поняття і система принципів державного управління.
 6. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 7. РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 8. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ (різні визначення):
 9. ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:
 10. РОЗДІЛ 4. ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 11. РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ
 12. Підходи до управління державною службою.
 13. Системограма фахової освіти керівників в органах державної влади та управління
 14. Консультування в державному управлінні
 15. 4. 2. Система державного управління козацько-гетьманської доби
 16. Державний устрій
 17. Поняття, юридичні ознаки та особливості екологічної політики України та їх впровадження в праві