<<
>>

Специфіка державного управління

полягає в тому, що воно:

­ у своєму здійсненні опирається на владу – організовану силу суспільства, здатну до примусу, а її вплив закріплений правовими нормами характер, витоками якого є державна воля;

­ поширює свій вплив на все суспільство, піддаючи управлінській дії його найважливіші явища, процеси та взаємозв’язки;

­ діє системно, поєднуючи функціонування таких структур, як державний апарат управління і публічні прояви суспільства.

Завданням державного управління у контексті викладеного вище є спрямованість на збереження стабільності системи з одночасним пошуком нових альтернатив. Поспішне та необґрунтоване прийняття важливого, стратегічного рішення варіанту може призвести до негативних наслідків.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме Специфіка державного управління:

 1. Форми вираження змісту управлінської діяльності
 2. § 62. Форми і методи судового контролю в управліннях.
 3. § 82. Органи виконавчої влади , як різновид державних органів.
 4. § 90. Система органів держуправління.
 5. РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 6. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ (різні визначення):
 7. ЗАКОННІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ:
 8. ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 9. Система управління якістю (СУЯ)
 10. РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ
 11. Системограма фахової освіти керівників в органах державної влади та управління
 12. § 2. Місцеве управління
 13. § 1. Система управління УНР періоду Української Центральної Ради
 14. § 4. Державне управління в Україні в період неототалітарного режиму (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)
 15. 2.1. Історіографія зародження національних традицій державності в княжу добу
 16. Органи автономної влади й управління
 17. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ