<<
>>

Стиль державного управління

– це система засобів, форм і методів повсякденного функціонування посадових осіб та органів державної влади й місцевого самоврядування, заснована на відповідних принципах, що забезпечують раціональне й демократичне ведення управлінських справ.

Відмінність стилю державного управління від стилю роботи в інших сферах суспільства виявляється насамперед у такому: соціальна активність посадових осіб і відповідних органів пов’язана із застосуванням державно-владних повноважень або опорою на них; така активність чітко й досить повно нормативно регламентована і виявляється у встановлених формах і процедурах; своєю метою ця активність має формування й реалізацію керуючих впливів. Стиль державного управління повинен складатися з таких необхідних для нього елементів:

­ цільових, функціональних і організаційних характеристик органів державної влади й місцевого самоврядування, що визначають їх місце і правовий статус в ієрархії системи державного управління;

­ юридично закріплених форм, методів і процедур управлінської діяльності органів управління та їх посадових осіб;

­ загальнокультурних, професійних і особистих якостей посадових осіб, за допомогою яких формуються соціально-психологічні механізми управління.

У сучасному управлінні йдеться про науковість стилю державного управління, що передбачає: широке використання в державному апараті досягнень суспільних, природних і технічних наук; послідовне дотримання в діяльності апарату встановлених наукою об’єктивних закономірностей суспільної життєдіяльності; сприяння з боку апарату розвитку науково-технічного прогресу й широкому впровадженню його досягнень у практику; співвідношення рівня діяльності апарату з обгрунтованими наукою положеннями, висновками й рекомендаціями.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме Стиль державного управління:

 1. 4.1. Проблема управлінняконфліктами
 2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ (різні визначення):
 3. Системограма фахової освіти керівників в органах державної влади та управління
 4. РОЗДІЛ 13. ЛІДЕРСТВО І СУСПІЛЬНА АКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 5. Стиль державного управління
 6. Ефективність адміністративного менеджменту
 7. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
 8. § 1. Вищі органи державної влади і управління
 9. § 1. Центральне державне управління Російською імперією
 10. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 11. 3. 2. Козацькі ради – новий етап українського державотворення
 12. 3.3. Національно-правові засади державних утворень періоду Української революції 1917 – 1921рр.