<<
>>

29. Державне управління.

Державне управління – це специфічна діяльність держави, що дістає вияв у функціонуванні її органів, які безперервно, планомірно, владно і в рамках правових установлень впливають на суспільну систему з метою її вдосконалення відповідно до публічних інтересів інтересів.

Державне управління є частиною соціального публічного управління. Основні компоненти системи державного управління це: суб’єкт – ним є держава в цілому, об’єкт – ним є організоване суспільство в цілому, керуючий вплив – йому притаманний державно – владний характер, дістає вияв у переважно адміністративно – правовій формі, а також має безперервний характер

Ознаки державного управління: 1) виконавчо – розпорядчий характер; 2) підзаконність; 3) масштабність і універсальність; 4) ієрархічність; 5) безпосередньо організуючий характер; 6) державно – владний характер.

Принципи державного управління - це основоположні, керівні ідеї, відправні засади, які покладені в основу організації та діяльності механізму державного управління.

Основні групи принципів державного управління:

соціально – політичні: демократизм, народність, законність, гласність, об’єктивність, врахування громадської думки, рівність усіх перед законом.

організаційні принципи побудови апарату державного управління: галузевий, функціональний, територіальний;

організаційні принципи функціонування апарату державного управління: нормативність діяльності, колегіальність(обговорення важливих питань колективами спеціалістів, думка яких враховується у разі прийняття рішень), поділ управлінської праці, відповідальність за прийняті рішення, оперативна самостійність, єдиноначальність (орган державного управління очолює конкретна особа).

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме 29. Державне управління.:

 1. 38. Система органів держ. управління і контролю в сільському господарстві.
 2. РО3ДІЛ І Державне управління і адміністративне право
 3. Глава 1 Державне управління і виконавча влада
 4. 4. Співвідношення виконавчої влади, державногоуправління та адміністративного права
 5. 64_Державне управління природокористуванням, його види.
 6. 29. Державне управління.
 7. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ (різні визначення):
 8. Глава 1 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ
 9. Глава 2 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НА РУСІ В ПЕРІОД ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРІБНЕНОСТІ
 10. § 2. Державне управління в період Золотої Орди
 11. § 1. Вищі органи державної влади і управління
 12. Глава 5 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРІОД ЇХ ПЕРЕБУВАННЯ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ (XIX - початок XX ст.)
 13. § 1. Центральне державне управління Російською імперією
 14. § 3. Державне управління на західноукраїнських землях