Задать вопрос юристу

29. Державне управління.

Державне управління – це специфічна діяльність держави, що дістає вияв у функціонуванні її органів, які безперервно, планомірно, владно і в рамках правових установлень впливають на суспільну систему з метою її вдосконалення відповідно до публічних інтересів інтересів.

Державне управління є частиною соціального публічного управління. Основні компоненти системи державного управління це: суб’єкт – ним є держава в цілому, об’єкт – ним є організоване суспільство в цілому, керуючий вплив – йому притаманний державно – владний характер, дістає вияв у переважно адміністративно – правовій формі, а також має безперервний характер

Ознаки державного управління: 1) виконавчо – розпорядчий характер; 2) підзаконність; 3) масштабність і універсальність; 4) ієрархічність; 5) безпосередньо організуючий характер; 6) державно – владний характер.

Принципи державного управління - це основоположні, керівні ідеї, відправні засади, які покладені в основу організації та діяльності механізму державного управління.

Основні групи принципів державного управління:

соціально – політичні: демократизм, народність, законність, гласність, об’єктивність, врахування громадської думки, рівність усіх перед законом.

організаційні принципи побудови апарату державного управління: галузевий, функціональний, територіальний;

організаційні принципи функціонування апарату державного управління: нормативність діяльності, колегіальність(обговорення важливих питань колективами спеціалістів, думка яких враховується у разі прийняття рішень), поділ управлінської праці, відповідальність за прийняті рішення, оперативна самостійність, єдиноначальність (орган державного управління очолює конкретна особа).

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме 29. Державне управління.:

 1. Основні категорії державного управління:
 2. РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 3. РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 4. ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:
 5. Групи принципів державного управління
 6. Специфіка державного управління
 7. § 40. Поняття і зміст державного управління.
 8. Стиль державного управління
 9. 103.Форми державного управління.
 10. Поняття державного управління та його принципи
 11. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ (різні визначення):
 12. § 48. Поняття і юридичний захист органів державного управління
 13. Специфічні ознаки апарату державного управління
 14. Органи державного управління