<<
>>

Поняття державного управління та його принципи

Управління визначається як керівництво певними суспільними процесами.

Державне управління — одна з головних форм діяльності держави, особливий

вид соціального управління в суспільстві.

Державному управлінню притаманні

всі основні риси, які характеризують суспільне управління. Це, насамперед,

свідоме, цілеспрямоване здійснення впливу на всі сфери суспільства в

інтересах людей. У широкому значенні це — діяльність усіх видів державних

органів: законодавчих, судових, контрольно-наглядових, виконавчо-

розпорядчих з організації суспільного життя. Структура державного

управління вирізняється складністю, її основними елементами виступають

керівні й керовані системи, їхні суб'єкти та об'єкти. Це — виконавчі й

розпорядчі органи, їхній апарат, сфери й галузі управління, підприємства,

установи, організації тощо. Державне управління доцільно розглядати як

виконавчо-розпорядчу діяльність окремої системи державних органів,

спеціально заснованих для здійснення державного управління. Але це аж ніяк

не означає, що державне управління є сферою діяльності виключно виконавчих

органів. Питання управління вирішуються і законодавчими органами, які

здійснюють законодавче регулювання всіх сфер суспільного життя. Щоправда,

більшість функцій виконавчо-розпорядчої діяльності покладається на

виконавчі органи. Державному управлінню властиві такі риси: • діяльність із

реалізації завдань і функцій держави; • воно здійснюється спеціально

створеними для цього державними органами й посадовими особами; • вони діють

за дорученням держави, від її імені та мають державно-владні повноваження;

• форми й методи роботи управлінських органів регламентуються правом.

Державне управління — підзаконна виконавча й розпорядча діяльність органів

державного управління, спрямована на практичне виконання законів у процесі

повсякденного та безпосереднього керівництва господарським, соціально-

культурним та адміністративно-політичним будівництвом.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Поняття державного управління та його принципи:

 1. Поняття державного управління та його принципи
 2. 35. Поняття суть і принципи держ. регулювання сільського господарства.
 3. ТЕМА1. ПОНЯТТЯ НОТАРІАТУ
 4. § 40. Поняття і зміст державного управління.
 5. 69.Поняття державної служби
 6. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 7. ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:
 8. РОЗДІЛ 4. ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 9. Консультування в державному управлінні
 10. 3.3. Національно-правові засади державних утворень періоду Української революції 1917 – 1921рр.
 11. 4. 2. Система державного управління козацько-гетьманської доби
 12. Державний устрій
 13. Поняття, юридичні ознаки та особливості екологічної політики України та їх впровадження в праві
 14. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ
 15. 1. Комплексне потокове управління у фінансовій сфері
 16. Нормативне закріплення незворотності дії закону в часі та його еволюція
 17. 1.2 Адміністративно-правові аспекти юридичної природи та принципи функціонування системи електронних закупівель
 18. Місце і роль прокуратури України всистемі державної влади
 19. Поняття та значення поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -