<<
>>

§ 61. Державний комітет як орган управління.

Державний комітет є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Прем'єр-міністр України або один із віце-прем'єр-міністрів чи міністрів. Державний комітет вносить пропозиції щодо формування державної політики відповідним членам Кабміну України та забезпечує її реалізацію у визначеній сфері діяльності, здійснює управління в цій сфері, міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання.

Державний очолює його голова.

Державні комітети діють на підставі положень, які затверджує Президент України.

Статус голів комітетів та їх заступників встановлюється положеннями про ці Державний комітет. Не допускається прирівняння будь-яких посад в органах викон. влади за статусом до членів Кабміну України.

Голову комітету та його заступників призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України. Повноваження голови та його заступників на цих посадах припиняє Президент України. Голова може мати не більше одного першого заступника і трьох заступників. Фінансування видатків на забезпечення діяльності комітету здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Чисельність працівників комітету затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру комітету затверджує голова комітету.

Штатний розпис, кошторис видатків комітету голова комітету за погодженням з Мінфіном України.

Державні комітети влади можуть мати свої територіальні органи, що утворюються, реорганізовуються і ліквідовуються в порядку, встановленому законодавством.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 61. Державний комітет як орган управління.:

 1. 10 Повноваження державних органів спеціальної компетенції (Міністерство фінансів України. Державне казначейство України, Державна податкова адміністрації України, Рахункова палата Верховної Ради України, Національний банк України, Державний комітет фінансового моніторингу України) у фінансовій сфері.
 2. 12_Компетенція органів управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища.
 3. § 9. Органи управління митною справою.
 4. § 18. Органи управління у сфері стандартизації, сертифікації і метрології.
 5. § 34. Органи управління зв’язком.
 6. § 39. Органи управління промисловістю України.
 7. § 61. Державний комітет як орган управління.
 8. § 1. Вищі органи влади та управління
 9. § 1. Центральне державне управління Російською імперією
 10. § 2. Місцеве управління
 11. § 1. Система управління УНР періоду Української Центральної Ради
 12. § 1. Центральне та місцеве управління 20 - 30-х років
 13. § 2. Державне управління України в роки Великої Вітчизняної війни
 14. § 3. Державне управління в перші повоєнні роки і в період десталінізації (1945 - перша половина 1960-х рр.)
 15. § 4. Державне управління в Україні в період неототалітарного режиму (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)
 16. § 3. Центральніоргани виконавчої влади
 17. § 4. Місцеве управління