<<
>>

§ 21. Методи державного управління

Методи ДУ – це способи, прийоми і засоби цілеспрямованого впливу органів управління на свідомість, волю і поведінку громадян. Фіксуються в нормативно-правових актах.

Особливості:

реалізуються в процесі держуправління;

виражають керівний вплив суб’єктів управління;

в методах є керівна воля держави;

мають форму і зовнішнє вираження.

Основними методами державного управління є методи переконання, заохочення й примусу.

Гарантією правильного поєднання методів переконання, заохочення й примусу є визнання головної ролі методів переконання і заохочення як методів психічного впливу на свідомість, а через неї — на поведінку людей. Ці методи виявляються в системі заохочувальних, виховних, пояснювальних, рекомендуючих заходів, що забезпечують правочинність вчинків і дій учасників управлінських відносин.

Переконання й заохочення як всеохоплюючі методи становлять основу функціонування апарату державного управління.

Примус належить до найбільш жорстких засобів впливу, тому в діяльності органів управління та їх посадових осіб примус застосовується, як правило, у поєднанні з іншими управлінськими прийомами.

Важлива (хоч і не єдина) функція державного примусу — правоохоронна. Вона полягає в локалізації, нейтралізації, недопущенні правопорушень.

На цих підставах виділяють: кримінальний, цивільно-правовий, адміністративний примус.

Адміністративний примус — це владне, здійснюване в односторонньому порядку і в передбачених правовими нормами випадках застосування від імені держави до суб'єктів правопорушень, по-перше, заходів попередження правопорушень, по-друге, запобіжних заходів щодо правопорушень, по-третє, заходів відповідальності за порушення нормативно-правових положень.

Переконання, заохочення й примус у сфері державного управління застосовуються для того, щоб забезпечити:

1) цілеспрямованість управлінської діяльності;

2) правомірність поведінки учасників управлінських відносин;

3) функціонування й захист режиму, встановленого державою, режиму за якого б неухильно виконувались правові приписи усіх ланок управлінської системи;

4)нормальні взаємовідносини усіх учасників управлінських відносин.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 21. Методи державного управління:

 1. Поняття державного управління та його принципи
 2. 4. Співвідношення виконавчої влади, державногоуправління та адміністративного права
 3. 4.1. Проблема управлінняконфліктами
 4. § 21. Методи державного управління
 5. § 40. Поняття і зміст державного управління.
 6. 5. Адміністративний договір як форма державного управління.
 7. 103.Форми державного управління.
 8. Основні категорії державного управління:
 9. ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:
 10. ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 11. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:
 12. РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 13. Характерні ознаки адміністративних методів державного управління:
 14. Практичне застосування методів державного управління.
 15. Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи державного управління:
 16. Характеристики соціально-психологічних методів державного управління