<<
>>

§ 20. Органи управління освітою та їх компетенція.

Згідно Закону УРСР “Про освіту” від 23.05.91р.№ 1060-XII ( у редакції Закону України від 23.03.96р. № 100/96-ВР ) до державних органів управління освітою в Україні належать: - Міністерство освіти і науки України; - міністерства і відомства України , яким підпорядковані заклади освіти; - Вища атестаційна комісія України; - Міністерство освіти Автономної Республіки Крим; - місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.

Акти Міністерства освіти і науки України, прийняті у межах його повноважень, є обов‘язковими для всіх інших органів управління освітою, а також для закладів освіти незалежно від форм власності.

Виключною компетенцією Міністерства освіти і науки України є: - розробка програми розвитку освіти , державних стандартів освіти; - встановлення державних стандартів знань з кожного предмета; - визначення мінімальних нормативів матеріально-технічного , фінансового забезпечення закладів освіти; - формування та розміщення державного замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою; - розроблення умов прийому до закладів освіти; - забезпечення випуску підручників , посібників , методичної літератури; - розроблення проектів положень про заклади освіти , що затверджується Кабінетом Міністрів України; - організація атестації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Міністерство освіти і науки України разом з іншими міністерствами і відомствами України , яким підпорядковані заклади освіти, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим беруть участь у здійсненні державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів, у проведенні державного інспектування та акредитації закладів освіти, здійснюють контрольні функції по дотриманню вимог щодо якості освіти, забезпечують зв‘язок із закладами освіти та державними органами інших країн з питань, що належать до їх компетенції, організовують впровадження у практику досягнень науки і передового досвіду.

Вища атестаційна комісія України організовує і проводить атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів , керує роботою по присудженню наукових ступенів , присвоєнню вченого звання старшого наукового співробітника.

Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють державну політику в галузі освіти в межах їх компетенції: - встановлюють, не нижче визначених мінімальних нормативів, обсяги бюджетного фінансування закладів освіти, установ, організацій системи освіти, що є у комунальній власності, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання; - забезпечують розвиток мережі закладів освіти та установ, організацій системи освіти, зміцнення їх матеріальної бази, господарське обслуговування; - здійснюють соціальний захист працівників освіти , дітей , учнівської і студентської молоді , створюють умови для їх виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення; - організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку , контролюють виконання вимог щодо навчання дітей у закладах освіти; - вирішують у встановленому порядку питання , пов‘язані з опікою і піклуванням про неповнолітніх, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт, захист їх прав, надання матеріальної та іншої допомоги; - створюють належні умови за місцем проживання для виховання дітей, молоді, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів; - забезпечують у сільській місцевості регулярне безкоштовне підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку , учнів та педагогічних працівників; - організовують професійне консультування молоді та продуктивну працю учнів; - визначають потреби , обсяги і розроблюють пропозиції щодо державного замовлення на підготовку робітничих кадрів для регіону.

Органи управління освітою , що підпорядковані місцевим органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування , спрямовують свою діяльність на: управління закладами освіти , що є у комунальній власності; - організацію навчально-методичного забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти України; - координацію дій педагогічних, виробничих колективів, сім‘ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей; - визначення потреб, розроблення пропозицій щодо державного контракту і формування регіонального замовлення на педагогічні кадри, укладання договорів на їх підготовку; - контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, атестацію закладів освіти, що перебувають у комунальній власності.

Інші повноваження органів державного управління освітою визначаються положеннями про них.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 20. Органи управління освітою та їх компетенція.:

 1. 3.2. Екологічні (еколого правові) конфлікти
 2. § 17. Органи управління освітою та їх компетенція.
 3. § 20. Органи управління освітою та їх компетенція.
 4. 98. Управління освітою
 5. § 1. Органи верховної влади та центрального управління
 6. § 2. Місцеве управління
 7. § 3. Державне управління на західноукраїнських землях
 8. § 1. Система управління УНР періоду Української Центральної Ради
 9. § 2. Організація управління в Українській гетьманській державі
 10. § 3. Державне управління в перші повоєнні роки і в період десталінізації (1945 - перша половина 1960-х рр.)
 11. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 12. 3.3. Національно-правові засади державних утворень періоду Української революції 1917 – 1921рр.
 13. 5.2. Козацьке судочинство та його традиції
 14. Органи автономної влади й управління
 15. Російські органи влади й управління на українських землях
 16. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. Конституційна реформа
 17. Введение
 18. Напрямки створення наративних джерел
 19. Поняття запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України у ході виконання покарання у виді позбавлення волі.
 20. Адміністративна компетенція прокуратури України