<<
>>

§ 17. Органи управління освітою та їх компетенція.

Система освіти в Україні складається з:

1. органів управління освітою (державних і місцевого самоврядування);

2. самоврядування в галузі освіти;

3. закладів освіти;

4. наукових, науково-методичних і методичних установ;

5. науково-виробничих підприємств.

До органів управління освітою в Україні належать:

1. Міністерство освіти України;

2. Міністерства і відомства України, яким підпорядковані заклади освіти;

3. Вища атестаційна комісія України;

4. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим;

5. Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.

Функції органів управління освітою.

1. Центральним орган Міністерство освіти України:

• визначає державну політику в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів

• встановлює державні стандарти знань з кола предмета;

• визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів освіти;

• контроль за дотриманням державних стандартів освіти, державне інспектування;

• проводить акредитацію вищих та професійно-технічних закладів освіти, видає їм ліцензії, сертифікати;

• формує і розміщує державне замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою;

• розробляє умови прийому до закладів освіти;

• забезпечує випуск підручників, посібників, методичної літератури;

• розробляє проекти положень про заклади освіти, що затверджуються Кабінетом Міністрів України;

• організує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань;

• разом з іншими міністерствами і відомствами, яким |підпорядковані заклади освіти реалізує державну політику в галузі освіти;

• здійснює керівництво державними закладами освіти.

Акти Міністерства освіти України, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади освіти, місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, і підпорядкованих їм органів управління освітою, закладів освіти незалежно від форм власності.

Міністерства і відомства, яким підпорядковані заклади освіти, разом з Міністерством освіти України беруть участь у здійсненні державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів, у проведенні державного інспектування та акредитації закладів освіти, здійснюють контрольні функції по дотриманню вимог щодо якості освіти, забезпечують зв'язок із закладами освіти та державними органами інших країн

Вища атестаційна комісія України (ВАК) організує і проводить атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів, керує роботою по присудженню наукових ступенів, присвоєнню вченого звання старшого наукового співробітника. ВАК є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим здійснює повноваження керівництва освітою, крім повноважень, віднесених до компетенції Міністерства освіти України, міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади освіти.

Органами громадського самоврядування в освіті є:

1) загальні збори (конференція) колективу закладу освіти;

2) районна, міська, обласна конференції педагогічних працівників, з'їзд працівників освіти Автономної Республіки Крим;

3) Всеукраїнський з'їзд працівників освіти

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 17. Органи управління освітою та їх компетенція.:

 1. 3.2. Екологічні (еколого правові) конфлікти
 2. § 17. Органи управління освітою та їх компетенція.
 3. § 20. Органи управління освітою та їх компетенція.
 4. 98. Управління освітою
 5. § 1. Органи верховної влади та центрального управління
 6. § 2. Місцеве управління
 7. § 3. Державне управління на західноукраїнських землях
 8. § 1. Система управління УНР періоду Української Центральної Ради
 9. § 2. Організація управління в Українській гетьманській державі
 10. § 3. Державне управління в перші повоєнні роки і в період десталінізації (1945 - перша половина 1960-х рр.)
 11. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 12. 3.3. Національно-правові засади державних утворень періоду Української революції 1917 – 1921рр.
 13. 5.2. Козацьке судочинство та його традиції
 14. Органи автономної влади й управління
 15. Російські органи влади й управління на українських землях
 16. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. Конституційна реформа
 17. Введение
 18. Напрямки створення наративних джерел
 19. Поняття запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України у ході виконання покарання у виді позбавлення волі.
 20. Адміністративна компетенція прокуратури України