<<
>>

§ 80. Система органів управління транспортом та їх компетенція.

Управління транспортом здійснюється відповідними органами державної виконавчої влади. Віщий орган загальної компетенції – Кабінет Міністрів України приймає постанови, на основі яких забезпечує загальне керівництво усіма видами транспорту.

Центральним органом виконавчої влади у цій галузі є Міністерство транспорту України.

Керівництво підприємствами транспорту та дорожнього господарства Мінтранс здійснює через департамент автомобільного транспорту. Положення про цей орган затверджено Кабінетом Міністрів України.

Завдання Мінтрансу:

- здійснення державного управління транспортним комплексом України;

- реалізація державної політики становлення та розвитку транспортного комплексу України для забезпечення своєчасного, повного та якісного задоволення потреб населення і суспільного виробництва у перевезеннях;

- забезпечення взаємодії та координації роботи усіх видів транспорту;

- створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств всіх форм власності;

- забезпечення входження транспортного комплексу України до європейської та світової транспортної системи.

Основними завданнями Укрзалізниці є:

організація злагодженої роботи залізниць

управління процесом залізничних перевезень

вирішення питань ефективного використання залізничного рухомого складу;

проведення єдиної інвестиційної та технічної політика на залізничному транспорті;

проведення соціальної політики на залізничному транспорті .

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 80. Система органів управління транспортом та їх компетенція.:

  1. Форми вираження змісту управлінської діяльності
  2. Форми діяльності органів ситеми МВС України
  3. § 80. Система органів управління транспортом та їх компетенція.
  4. IV. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України:
  5. АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА:
  6. § 1. Центральне та місцеве управління 20 - 30-х років
  7. § 4. Державне управління в Україні в період неототалітарного режиму (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)
  8. § 3. Центральніоргани виконавчої влади
  9. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР
  10. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеві державні адміністрації від 09.04.1999 № 586-XIV