<<
>>

§ 79. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.

Адміністративне право, зберігаючи своєрідність, виражену в цього предметі та методі, тісно взаємодіє з усіма існуючими галузями права, спостерігається “проникнення” адміністративного права в сферу інших правових галузей.

В основі такого явища фактична наявність управлінських відносин у предметі тієї чи іншої галузі права.

Найбільш тісно адміністративне право взаємодіє з конституційним правом. Адже сфера виконавчої влади є об’єктом дії обох галузей права. Розмежування цих галузей відбувається за методом правового регулювання. Конституційне право впливає на відносини, що перебувають в статичному стані, тобто конституційне право закріплює, фіксує різноманітні суспільні відносини, основні принципи організації та функціонування виконавчої влади і т. п. А адміністративне право регулює ті самі відносини, але в їхньому розвитку, у стані функціонування, прикладної реалізації, деталізує їх і конкретизує.

Адміністративне і цивільне право регулюють відносини майнового характеру, але адміністративне право забезпечує регулювання відносин в яких переважають інтереси публічного характеру (публічне право), а цивільне право – відносини де переважають приватні інтереси (приватне право) захист яких здійснюється у позивному порядку. Крім того (за методом правового регулювання) норми адміністративного права регулюють відносини, які будуються на підпорядкованості однієї сторони другій, а норми цивільного права – ті відносини, в яких сторони рівноправні.

Адміністративне право і трудове зближує нерівноправність статусу їх суб’єктів, одна сторона наділена владно-організаційними повноваженнями щодо іншої (тобто методи регулювання відносин тотожні). За предметом регулювання: трудове право регулює відносини працівників як учасників трудового процесу; норми адміністративного права – регулюють управління трудовою діяльністю людей, організацію трудового процесу, державно-службові відносини.

Адміністративне право тісно пов’язане з фінансовим правом спільним методом регулювання відносин. Предметом фінансового права є суспільні відносини, що виникають у процесі акумуляції та розподілу державою грошових коштів, тобто власне саме фінансові відносини. Адміністративне право регулює управлінські відносини в галузі фінансів, організацію роботи фінансових органів.

Межі кримінального і адміністративного права визначаються характером і спрямованістю відповідних заборон.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 79. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.:

 1. 4. Співвідношення виконавчої влади, державногоуправління та адміністративного права
 2. § 3. Метод сімейного права
 3. 1.5. Конфліктологія як науката її галузь — юридичнаконфліктологія
 4. § 79. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.
 5. 27. Відмежування адміністративного права від інших галузей права.
 6. ТЕМА 8. ПОЗИТИВНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 7. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
 8. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 9. АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 10. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
 11. Поняття, юридичні ознаки та особливості екологічної політики України та їх впровадження в праві
 12. Правила обігу зброї як об’єкт адміністративного проступку
 13. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї
 14. Поняття, зміст і класифікація видового об’єкта правопорушень у сфері обігу зброї
 15. Предмет адміністративних деліктів, пов’язаних із порушенням правил обігу зброї
 16. Шляхи вдосконалення адміністративної відповідальності у сфері обігу зброї в Україні
 17. Сутність і місце перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гарантії судового захисту