<<
>>

Співвідношення економіки, політики та права

Важлива роль в організації суспільства і здійсненні політичної влади

належить праву. Право — це надбудова над економічним базисом суспільства,

що є складником правової системи суспільства.

можна розглядати

співвідношення економіки, політики і права в суспільстві. Роль права в

суспільстві передусім виявляється у співвідношенні його з економікою. По-

перше, виробничі відносини в економіці об'єктивно визначають, яким повинно

бути право. По-друге, економіка визначає право не безпосередньо, а через

інші соціальні явища: соціальну структуру суспільства (класи, прошарки,

групи), політику, правосвідомість, ідеологію, спосіб виробництва, що

відображаються у праві. По-третє, право також впливає на економіку. Такий

вплив здійснюється як безпосередньо, так і через різні економічні важелі.

Держава, як власник засобів виробництва та іншого майна, володіє,

користується і розпоряджається своїм майном. Держава також визначає

суб'єктів і розміри податків, мінімальної заробітної плати і пенсії,

тривалість робочого часу і часу відпочинку, нормування праці, правила

технічної, екологічної безпеки праці й виробництва, санітарії тощо. Усі ці

відносини держава регулює з допомогою права. Право співвідноситься і з

політикою, а саме: право залежить від політики і насамперед від керівної

частини суспільства, що має державну владу; право є формою вияву політики

вказаної частини суспільства; у праві відображається тільки та політика

керівної частини суспільства, до якої вона прагне, якій може надати

загальнообов'язковості; право є концентрованим виразом політики тієї

частини суспільства, що здійснює керівництво; політика у праві формується у

вигляді конкретних прав та обов'язків людини і громадянина; політика, зі

свого боку, залежить від права, оскільки право є засобом декларування,

здійснення й гарантування політики, а також пропаганди окремих політичних

програм чи їхніх положень.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Співвідношення економіки, політики та права:

 1. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 2. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
 3. Політичні партії.
 4. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 5. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 6. 3. 1. Вічеві традиції в політичній системі України - Русі
 7. 3. 2. Козацькі ради – новий етап українського державотворення
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. 4.2. Успіхи та невдачі русифікації системи землеволодіння
 10. Irop Андрухів «Адвокатська доба» національного відродження
 11. Дослідження пореформеного поміщицтва: досягнення й перспективи
 12. Список источников и литературы Архивы
 13. Література
 14. 87. Культура і цивілізація: проблема співвідношення.
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. 1.1. Становлення та розвиток трудових прав людини
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -