<<
>>

Поняття та структура норми права

Первинним ланцюжком системи права є норма права. Це загальнообов'язкове,

формально визначене правило поведінки суб'єкта права, що криє в собі

державно-владне веління нормативного характеру, встановлюється,

санкціонується і забезпечується державою для регулювання суспільних

відносин.

Ознаки норм права, що відрізняють їх від індивідуально-правового

припису: вони узагальнюють типові, тобто такі, що неодноразово

повторюються, життєві ситуації; розраховані на невизначену кількість

суспільних відносин; адресовані неперсоніфікованому колу суб'єктів,

дозволяють окреслити межі поведінки всіх суб'єктів, що підпадають під таку

ситуацію; діють у часі та просторі неперервно; чинність дії правової норми

припиняється або скасовується уповноваженими суб'єктами. Норма права має

внутрішню структуру, що виражається в її внутрішньому поділі на окремі

елементи, зв'язані між собою: гіпотезу, диспозицію, санкцію. Гіпотеза —

частина норми права, яка містить умови, обставини, з настанням яких можна

чи необхідно здійснювати правило, що міститься в диспозиції. Диспозиція —

частина норми, що містить суб'єктивні права та юридичні обов'язки, тобто

само правило поведінки. Санкція — така частина норми права, в якій подано

юридичні наслідки виконання чи невиконання правила поведінки, зафіксованого

в диспозиції. Санкції можуть бути каральними (штрафними), відновними чи

заохочувальними (позитивними). Диспозиції, гіпотези і санкції за складом

поділяються на прості й складні та альтернативні, а за ступенем

визначеності змісту — на абсолютно чи відносно визначені.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Поняття та структура норми права:

 1. 1. Поняття, змiст i джерела аграрного права
 2. Поняття та структура норми права
 3. 29. Поняття та особливості цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин.
 4. 1. Поняття адміністративно-процесуального права, його зміст та загальні риси.
 5. 6. Поняття і види та структура норм митного права.
 6. § і. Поняття, суть і завдання кримінально-процесуального закону
 7. § 3. Кримінально-процесуальна норма
 8. Структура суб'єктивного права
 9. § 59. Поняття, структура, види правосвідомості. Функції правосвідомості.
 10. § 67. Поняття, структура і види адміністративно-правових норм.
 11. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 12. Право на оскарження рішень суду першої інстанції як гарантія реалізації права на судовий захист
 13. Поняття та елементи адміністративно-правового статусу прокуратури України
 14. 1.1. Становлення та розвиток трудових прав людини
 15. 1.2. Поняття та ознаки трудових прав
 16. 3.1. Механізм реалізації трудових прав та законних інтересів працівників
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -