<<
>>

6. Поняття і види та структура норм митного права.

Норми митного права - це встановлені державою правила поведінки в митній сфері, які регулюють зміст митної справи і підтримуються примусовою силою держави. Так, згідно зі ст. 7 МК У законодавство України з питань митної справи становлять КУ, МКУ, закони та інші нормативно-правові акти з питань митної справи.

Норми митного права, так само як й інші галузі права, поділяються на дві великі частини: Загальну й Особливу.Загальна частина митного права включає митні правові норми, у яких виражені загальні положення, що стосуються регулювання всієї сукупності суспільних відносин у сфері митної справи. До складу загальної частини входять такі митно-правові інститути - сукупності митно-правових норм, що регулюють однорідні суспільні відносини в митній справі:що закріпляють мету, принципи й зміст митної справи; що регулюють правовий статус митних органів; що регулюють державну службу в митних органах і визначають правовий статус посадових осіб митних органів; що упорядковують правовий статус осіб, які переміщають товари і транспортні засоби через митний кордон: що визначають форми і методи митної діяльності, серед яких важлива роль належить митно-правовим нормам, що регламентують порядок прийняття актів у сфері митної справи й здійснення інших процесуальних і процедурних дій; що регулюють примус у митній сфері.Особлива частина митного права містить у собі розташовані у визначеному МК Уи порядку і логічній послідовності інститути митного права, зв'язок між якими об'єктивно зумовлений самою сутністю та змістом митної справи. До складу Особливої частини входять митно-правові інститути, що поєднують такі групи митно-правових норм, що регулюють: переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів; митні режими; митні платежі; митне оформлення; митний контроль; валютний контроль; ведення митної статистики і ТН ЗЕД. До Особливої частини митного права належать також норми, що регламентують юрисдикційну діяльність митних органів. Ці норми містяться в Митному кодексі. Вони регламентують дізнання, здійснюване митними органами, і провадження у справах про порушення митних правил забезпечують їх правильний і своєчасний розгляд. Сюди належать норми, що регулюють службу у митних органах України.
<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по митному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 6. Поняття і види та структура норм митного права.:

  1. Поняття державної служби та її принципи
  2. 4. Співвідношення виконавчої влади, державногоуправління та адміністративного права
  3. 6. Поняття і види та структура норм митного права.
  4. 7. Митні правовідносини.
  5. 11. Митний Кодекс України - основне джерело митного права. Його значення, зміст і структура.
  6. 103. Поняття і значення тарифного регулювання
  7. § 2. Класифікація доказів та їх джерел
  8. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
  9. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
  10. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу