<<
>>

7. Митні правовідносини.

Поняття митні відносини охоплює сукупність економічних, організаційно-правових і психоетичних відносин при регулюванні зовнішньоторговельної діяльності, заснованих на принципах і напрямах митної політики.

За своїм змістом ці відносини є в більшій мірі економічними, а за формою - юридичними. Як відносини митного права вони є суспільними відносинами, що врегульовані нормами митного права, учасники яких є носіями прав і юридичних обов'язків.За своєю функціональністю митні правовідносини є регулятивними та охоронними. За галузевою приналежністю вони - адміністративно-правові. В той же час при зберіганні на митному складі виникають звичайні цивільно-правові відносини.За напрямами правового регулювання ці відносини є організаційні і здебільшого управлінські:-внутрішні, що виникають з приводу управління митною системою України, і зокрема відносини між окремими ланками цієї системи;-зовнішні, що виникають при здійсненні митної справи.

Можна виділити відносини матеріального змісту і процесуального. До останніх належать відносини, що виникають у процесі провадження про порушення митного законодавства.

Як і інші відносини, вони мають свою структуру: об'єкт, суб'єкти й зміст. Об'єкт митних правовідносин складають організаційні заходи щодо митного оформлення і митного контролю. Разом із тим як об'єкт митного регулювання виступає і речі. Вони наділені спеціальним митним режимом, який впливають на особливості переміщення їх через митний кордон. Суб'єктами цих відносин, з одного боку, виступають митні органи, а з другого -фізичні і юридичні особи, що перетинають митний кордон і переміщують через нього товари, предмети і транспортні засоби. Ці суб'єкти є загальними і спеціальними. До спеціальних суб'єктів слід віднести тих, які мають дипломатичний імунітет і не підлягають повному митному контролю. Зміст митних відносин складають суб'єктивні права та юридичні обов'язки їх суб'єктів. Якщо ж бути послідовним, то до структури митних правовідносин варто віднести і юридичні факти як підставу їх виникнення (п'ятиланкова теорія правовідносин).

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по митному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 7. Митні правовідносини.:

 1. 4. Співвідношення виконавчої влади, державногоуправління та адміністративного права
 2. 56 Податкове право України
 3. 4. Поняття, предмет та метод правового регулювання митного права.
 4. 5. Джерела митного права.
 5. 6. Поняття і види та структура норм митного права.
 6. 7. Митні правовідносини.
 7. 8. Поняття, зміст та форми митної політики.
 8. 11. Митний Кодекс України - основне джерело митного права. Його значення, зміст і структура.
 9. 15. Правовий статус Державної митної служби України.
 10. 2. Поняття і зміст митної справи та митного права.
 11. 105. Поняття і види відповідальності за порушення митних правил.
 12. 7. Адміністративно –правове забезпечення митної справи.
 13. 15. Адміністративно – правові режими.
 14. Міжнародні відносини у міжвоєннийперіод.
 15. Джерела давньоруського права
 16. Риси права
 17. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 18. Радянсько-іранські відносини у поза нафтовому секторі економіки