<<
>>

Господарські правовідносини

Господарські правовідносини — це врегульовані нормами права відносини між господарюючими суб’єктами (юридичними особами та фізичними особами — підприємцями), між господарюючими суб’єктами та органами управління, які складаються в процесі органі-зації та здійснення господарської діяль- ності.

Особливу увагу необхідно приділити розмежуванню понять «господарсько-правові відносини» та «господарські відносини», оскільки студенти досить часто плутають ці поняття.

Господарські правовідносини, як і будь-які інші відносини, складаються з таких елементів: суб’єкта, об’єкта, змісту (суб’єк- тивних прав та обов’язків його учасників). Госпо-дарські правовідносини виникають, змінюються та припиняються на підставі юридичних фактів.

Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу України можна виділити два основні види власне го-сподарських відносин:

господарсько-виробничі відносини;

внутрішньогосподарські відносини.

Під господарсько-виробничими відносинами розуміють майно- ві та інші відносини, що виникають між суб’єктами господарюван- ня під час безпосереднього здійснення господарської діяльності.

Внутрішньогосподарськими є відносини, що складаються між структурними підрозділами суб’єкта господарювання та відносини суб’єкта господарювання з його структурними підрозділами.

Організаційно-господарські відносини не слід відносити до господарських відносин, оскільки вони належать до адміністративно-господарських. Під організаційно-господарськими відносинами розуміють відносини, що складаються між суб’єктами гос- подарювання та суб’єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю.

Вивчаючи цю тему, студенти повинні зосередити увагу на ознаках господарських правовідносин.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Господарські правовідносини: