<<
>>

Поняття та структура правовідносин

Правовідносини — це врегульовані нормами права суспільні відносини,

учасники яких виступають як носії суб'єктивних прав і юридичних обов'язків,

що забезпечуються державою. Основні ознаки правовідносин: а) вони виникають

на основі норм права; б) характеризуються наявністю сторін, які мають

суб'єктивні права та юридичні обов'язки; в) є видом суспільних відносин

фізичних чи юридичних осіб, організацій і спільностей; г) здійснення

суб'єктивних прав чи додержання юридичних обов'язків у правовідносинах

контролюється і забезпечується державою.

Правовідносини мають складну

будову і охоплюють: суб'єктів; об'єкти; зміст правовідносин. Суб'єктами

правовідносин уважають тих учасників, які є носіями суб'єктивних прав і

юридичних обов'язків. Суб'єкти правовідносин можна поділити на: фізичних і

юридичних осіб; державні та громадські організації; різні спільності,

громадянське суспільство. Суб'єкти правовідносин повинні володіти

правосуб'єктністю, тобто здатністю бути носіями прав та обов'язків,

здійснювати їх від свого імені та нести юридичну відповідальність за свої

дії. Правоздатність — здатність суб'єкта бути носієм суб'єктивних прав і

юридичних обов'язків. Дієздатність — здатність суб'єктів своїми діями

набувати і самостійно здійснювати суб'єктивні права і виконувати юридичні

обов'язки. Фізичні особи як суб'єкти правовідносин можуть бути громадянами

України, іноземними громадянами, особами без громадянства, їх також можна

поділити на приватних осіб, посадових осіб і спеціальні суб'єкти.

Юридичними особами визнаються організації, що мають особисте майно, можуть

від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати

обов'язки та нести юридичну відповідальність за свої дії. Об'єкти

правовідносин — ті реальні соціальні блага, що задовольняють інтереси й

потреби людей і з приводу яких між суб'єктами виникають, змінюються чи

припиняються суб'єктивні права та юридичні обов'язки, їх поділяють на

матеріальні, духовні блага, дії суб'єктів правовідносин, результат їхньої

діяльності. Зміст правовідносин характеризується синтезом фактичного і

юридичного. Юридичний зміст — суб'єктивні права та юридичні обов'язки

суб'єктів правовідносин. Фактичний зміст — сама поведінка суб'єктів, їхня

діяльність, у якій реалізуються суб'єктивні права та юридичні обов'язки

сторін.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Поняття та структура правовідносин:

 1. Поняття та структура правовідносин
 2. 5. Предмет і система трудового права як науки.
 3. 7. Митні правовідносини.
 4. § 59. Поняття, структура, види правосвідомості. Функції правосвідомості.
 5. § 67. Поняття, структура і види адміністративно-правових норм.
 6. № 126. Поняття цивільного права.
 7. методологічна основа дослідження правової системи 1.2.2. Поняттєво-категоріальний апарат системного аналізу як методологічна основа дослідження правової системи.
 8. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 9. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
 10. ТЕМА 13. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
 11. §3. Здійснення права на житло через його будівництво житлово-будівельними кооперативами
 12. 1.1. Історія становлення й розвитку інституту переходу прав кредитора до третіх осіб і сучасний рівень дослідження проблеми
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -