<<
>>

Юридичні факти, як підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин

Юридичні факти — це конкретні життєві обставини, передбачені гіпотезою

правової норми, що викликають виникнення, зміну чи припинення

правовідносин. Залежно від підстав розрізняють такі види юридичних фактів:

за юридичними наслідками — правотворчі, правозмінні, правоскасувальні;

залежно від форми їх прояву — позитивні й негативні; за характером дії —

одноразової чи неперервної дії (приміром, одноразової дії — договір

дарування; неперервної дії — перебування у шлюбі).

За волевиявленням

виокремлюють юридичні дії, себто такі життєві обставини, що характеризують

вольову поведінку суб'єктів, зовнішнє вираження їхніх волі та свідомості.

Вирізняють також юридичні події, тобто життєві обставини, що виникають,

розвиваються і припиняються незалежно від волі суб'єктів правовідносин.

Юридичні дії, своєю чергою, поділяють на правомірні й неправомірні.

Правомірні юридичні дії поділяють на юридичні акти — таку правомірну

поведінку, що здійснюється з метою викликати юридичні наслідки (скажімо,

постанова слідчого про припинення кримінальної справи, визнання людини

безвісно відсутньою чи померлою та ін.). А ще виокремлюють правомірні

юридичні вчинки — такі дії, що не мають на меті викликати юридичні

наслідки. Неправомірні юридичні дії — правові аномалії, зловживання правом,

що не є правопорушенням, і правопорушення. До правопорушень відносять

злочини і різні проступки. До юридичних подій відносять народження чи

смерть людини, стихійні лиха, хворобу та інші події, з якими норма права

зв'язує виникнення, зміну чи припинення правовідносин. Отже, юридичні

факти, як життєві обставини, що передбачаються нормами права, мають велике

теоретичне і практичне значення.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Юридичні факти, як підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин:

 1. Юридичні факти, як підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин
 2. § 2. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин
 3. 14. Підстави виникнення сімейних правовідносин.
 4. 31. Виникнення, зміна та припинення цивільних правовідносин. Фактичний склад. Правонаступництво.
 5. 17. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин.
 6. 49_Виникнення, здійснення і припинення права землекористування.
 7. 62_Підстави виникнення права водокористування.
 8. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
 9. № 93. Інші підстави виникнення зобов'язань.
 10. Правовідносини батьків і дітей.
 11. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 12. Стаття 81. Право власності на землю громадян
 13. 1.2. Проблематика сучасного інституту переходу прав кредитора до третіх осіб
 14. 2.3.Механізми (підстави) уступки вимоги (цесії)
 15. 3.1. Перехід прав кредитора в результаті універсального правонаступництва
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -