<<
>>

Законність та правопорядок

Законність — це правовий режим точного виконання чинних законів усіма

суб'єктами права; режим, за якого забезпечуються права і виконуються

обов'язки людиною, державою і громадянським суспільством.

Основними

засадами законності вважають: зверхність закону в системі нормативних

актів; найвища юридична сила належить Конституції України. Єдина

законність означає, що на всій території України закон однаковою мірою

повинен діяти стосовно до всіх суб'єктів права. Незаперечність закону в

соціальній практиці характеризується тим, що ніхто не може скасувати закон,

окрім органу, який його прийняв. Реальний характер законності має місце

тоді, коли вимоги закону не тільки проголошуються, а й впроваджуються в

життя. Забезпечення прав людини. Одним із важливих принципів законності є

ідея здійснення законів в інтересах людини і для забезпечення її прав.

Невідворотність відповідальності за правопорушення. Кожне скоєння

правопорушення має тягти за собою відповідальність винної особи.

Взаємозв'язок законності й доцільності. Закони повинні встановлювати все,

що доцільно, забороняти все, що недоцільно. Взаємозв'язок законності й

культурності. За відсутності єдиної законності нема й культурності. Ці два

поняття обумовлюють одне одного. Взаємозв'язок законності й справедливості.

Не тільки сам закон, а й способи його здійснення, а також його втілення в

повсякденне життя мають спиратися на справедливість. Результатом законності

визнають правопорядок. Це — реалізовані правові норми в системі суспільних

відносин, у яких діяльність суб'єктів права є правомірною. Правопорядкові

притаманні такі вимоги: непорушення загальноправових заборон; безперешкодне

здійснення правового становища людини і громадянина, реалізація учасниками

правовідносин суб'єктивних прав і виконання юридичних обов'язків;

невідворотність юридичної відповідальності правопорушників у разі

невиконання обов'язків, порушення прав і законних інтересів. Із законністю

і правопорядком тісно пов'язані такі юридичні категорії, як суспільний

порядок, громадський порядок, дисципліна. Суспільний порядок — реальний

порядок суспільних відносин, що відповідають не тільки нормам права, а й

іншим соціальним нормам. Громадський порядок — порядок у громадських

місцях. Дисципліна — своєчасне і точне виконання вимог, що випливають із

нормативних та індивідуально-правових актів, норм. Отже, законність, як

режим відповідності суспільних відносин чинним законам що утворюється

завдяки їх здійсненню суб'єктами права, характеризується правопорядком.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Законність та правопорядок:

 1. Законність та правопорядок
 2. § 19. Поняття та основні принципи правової держави.
 3. § 48. Правопорядок і суспільний порядок.
 4. § 59. Повноваження і форми діяльності місцевих адміністрацій.
 5. 48.Основні завдання місцевих державних адміністрацій
 6. 1.1. Стан наукової розробки досліджуваної проблеми у вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі
 7. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 8. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 9. ТЕМА 17. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
 10. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 11. § 4. Місцеве управління
 12. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Витяг)
 13. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеві державні адміністрації від 09.04.1999 № 586-XIV
 14. 3.3. Національно-правові засади державних утворень періоду Української революції 1917 – 1921рр.
 15. Законодавча діяльність
 16. 2.5. Юридична відповідальність як засіб реалізації регіональної екологічної політики
 17. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї
 18. 2.2. Методи адміністративної діяльності стосовно функціонування системи електронних закупівель в Україні
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -