<<
>>

Джерела права

Джерела права це зовнішні форми прояву юридичних норм, способи юридичного

виразу права. До джерел права відносять: нормативний акт; правовий звичай;

судовий чи адміністративний прецедент; нормативний договір.

Правовий звичай

— санкціоноване державою звичаєве правило поведінки загального характеру.

Правовий (судовий чи адміністративний) прецедент — рішення компетентного

органу держави, якому надається формальна обов'язковість під час

розв'язання всіх наступних аналогічних судових чи адміністративних справ.

Нормативний договір — правила поведінки загального характеру, що

встановлені за домовленістю і згодою двох чи більше суб'єктів і

забезпечуються державою. Нормативно-правовий акт — рішення компетентних

суб'єктів, що виноситься в установленому законом порядку, має загальний

характер, зовнішній вигляд офіційного документа в письмовій формі,

забезпечується державою. Нормативно-правові акти поділяють на закони й

підзаконні нормативно-правові акти. Закони — нормативно-правові акти, що

видаються законодавчими органами, мають вищу юридичну силу і регулюють

найважливіші суспільні відносини в країні. Крім конституції країни, є ще

такі види законів: конституційні; органічні; звичайні. Підзаконні

нормативно-правові акти — результат нормотворчої діяльності органів держави

(їх посадових уповноважених на те державою громадських об'єднань із

установлення, впровадження в дію, зміни і скасування нормативних письмових

документів, що розвивають чи деталізують окремі положення законів.

Розглядають такі види актів залежно від суб'єктів, що їх видали: нормативні

акти Президента України; акти Верховного Суду України; акти Кабінету

Міністрів України, Верховної Ради України; акти міністерств, державних

комітетів, відомств; нормативні акти державних адміністрацій; нормативні

акти органів регіонального та місцевого самоврядування; нормативні акти

керівників державних підприєств; інші. Нормативні акти діють у часі,

просторі та щодо кола осіб.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Джерела права:

 1. 1. Поняття i види джерел аграрного права
 2. Джерела права
 3. 7-8. Поняття і Особливості та класифікація джерел земельного права.
 4. 7. Поняття та особливості джерел земельного права
 5. 8. Класифікація джерел земельного права
 6. 7-8. Особливості та класифікація джерел земельного права.
 7. 7. Конституція України як основне джерело трудового права.
 8. 8. Кодекс закони про працю України як джерело трудового права.
 9. 11. Митний Кодекс України - основне джерело митного права. Його значення, зміст і структура.
 10. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРАВД КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
 11. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -