<<
>>

Система права

Регулювання й охорону суспільних відносин право здійснює через відповідну

систему. Система права — це внутрішня форма права, яка має об'єктивний

характер побудови, що відображається в єдності та узгодженості всіх її

норм, диференційованих за правовими комплексами, галузями, підгалузями,

інститутами й нормами права.

Первинним ланцюжком системи права є норма

права. Це загальнообов'язкове, формально визначене правило поведінки

суб'єкта права, що криє в собі державно-владне веління нормативного

характеру, встановлюється, санкціонується і забезпечується державою для

регулювання суспільних відносин можуть об'єднуватися в інститути і галузі

права. Інститут права можна визначити як відокремлену групу взаємозв'язаних

правових норм що регулюють певний вид чи рід суспільних відносин і

утворюють самостійний елемент системи права. Найбільш розвиненою формою

об'єднання правових інститутів є підгалузь права — об'єднання інститутів

права в межах конкретної галузі права, яке містить загальний і предметний

інститути чи їхні асоціації. Отже, інститут права, об'єднання інститутів

права можна розглядати як самостійний елемент системи права та в межах

галузі права. Наступним структурним елементом системи права є галузь права

— це сукупність правових норм інститутів права, що регулюють певну сферу

суспільних відносин у межах конкретного предмета і методу правового

регулювання з урахуванням принципів і завдань такого регулювання. За

місцем, що його галузі права посідають у правовій системі, вони діляться на

основні та комплексні. Основні галузі права — такі, що утворюють головний

масив права у правовій системі держави. Серед них розрізняють профілюючі

(традиційні), процесуальні, спеціальні та ін. Профілюючі галузі утворюють

юридичну основу, обов'язкову частину системи права (конституційне,

адміністративне, цивільне, кримінальне право). Процесуальні галузі — такі,

що закріплюють порядок застосування матеріального права (цивільний,

кримінальний, адміністративний та інші процеси). До спеціальних галузей

відносять ті, які на базі профілюючих розвивають основні галузі права і

забезпечують спеціальний правовий режим для певного виду суспільних

відносин (трудове, аграрне, екологічне, сімейне, фінансове право).

Комплексні галузі — це нашарування, надбудова над основними галузями, що

зовні обособлюються значно менше, ніж основні галузі страхове, банківське,

морське. Внутрішня форма права характеризується відповідною сукупністю

правових норм, що об'єднуються в інститути, підгалузі та галузі права.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Система права:

  1. 70. Система права и система законодательства.
  2. 3. СИСТЕМА ПРАВА И СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: СООТНОШЕНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ
  3. § 5. Построение системы вещных прав
  4. ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РИМСКОГО ПРАВА
  5. ПОНЯТИЕ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА
  6. Тема 9. Система права в России
  7. 56. Система права.:понятие, элементы, публичное и частное.
  8. Система права и система законодательства в современных условиях
  9. Конституционный судебный процесс в системе российского права
  10. Логико-структурные дефекты системы советского права
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -