<<
>>

Систематизація законодавства України

Систематизація законодавства - діяльність із впорядкування та вдосконалення

нормативних актів, приведення їх до певної внутрішньої узгодженості через

створення нових нормативних актів чи збірників.

У систематизації

розрізняють кодифікацію та інкорпорацію. Інкорпорація — вид систематизації

нормативних актів, який полягає у зведенні їх у збірниках у певному порядку

без зміни змісту. Критерії систематизації: хронологічний або алфавітний

порядок, напрямок діяльності, сфера суспільних відносин, тематика наукового

дослідження тощо. Види інкорпорації — за юридичним значенням (офіційна,

неофіційна); за обсягом (загальна, галузева, міжгалузева, спеціальна); за

критерієм об'єднання (предметна, хронологічна, суб'єктивна). Різновидом

інкорпорації є консолідація, внаслідок якої створюються нові нормативні

акти. Нормативні приписи розміщуються в логічному порядку після редакційної

обробки зміни не вносяться. Кодифікація — вид систематизації нормативних

актів, що мають спільний предмет регулювання, який полягає в їх змістовній

переробці (усунення розбіжностей і протиріч, скасування застарілих норм) і

створенні зведеного нормативного акта. Різновидами кодифікації є кодекс,

статут, положення. Кодекс — акт, який забезпечує правове регулювання певної

сфери суспільних відносин і має структурний розподіл на частини що певною

мірою відображають зміст тієї чи тієї галузі законодавства. У

сучасному законодавстві України існують: Кримінальний кодекс, Кодекс про

адміністративні правопорушення, Кодекс про шлюб та сім'ю, Земельний кодекс,

тощо. Статути, положення — кодифікаційні акти, в яких визначається статус

певного виду державних організацій і органів. До них не належать положення

про індивідуально визначені органи, що не мають загального характеру.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Систематизація законодавства України:

 1. Систематизація законодавства України
 2. 1.4. Розвиток конфліктологіїна пострадянському просторіта в Україні
 3. § 84. Органи управління у сфері юстиції та їх повноваження.
 4. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 5. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 6. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 7. Висновки
 8. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
 9. ТЕМА 12. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
 10. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 11. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
 12. Право на українських землях у складі Російської імперії
 13. Перша кодифікація радянського права в Україні
 14. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 15. Генеза нормативно-правового забезпечення екологічної політики України.
 16. Сучасний стан наукової розробки кримінально-виконавчих засад забезпечення виконання покарань у виді позбавлення волі
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 18. Місце і роль прокуратури України всистемі державної влади
 19. Адміністративно-правові аспекти структури прокуратури України
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -