<<
>>

59_Характеристика водного законодавства України.

Водні відносини в Україні регулюються Водним кодексом, Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища” та іншими актами законодавства.

ВИДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ - гол.

кодифікаційний акт у галузі охорони та використання вод в Україні. Прийнятий 6.VI 1995. Метою ВК України є регулювання сусп. відносин у сфері збереження і науково обгрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення та економіки країни. Акт містить 6 розділів і 24 глави. Перший розділ («Загальні положення») визначає норми щодо предмета і сфери дії кодексу, права власності на водні ресурси, склад Водного фонду України. Тут розкривається зміст осн. термінів, ужитих у кодексі. В розд. II йдеться про систему і компетенцію держ. органів управління у галузі використання та охорони вод, держ. облік вод і держ. водний кадастр. У розд. III визначено види водокористування і закріплено права та обов'язки водокористувачів. Розділ IV містить комплекс правових заходів щодо охорони водних об'єктів. Питання вирішення спорів та юрид. відповідальності в даній галузі регулюються нормами розд. V. Застосуванню міжнар. договорів у разі колізій з нац. водним законодавством присвячено заключний, шостий розділ ВК України - «Міжнародні відносини».

Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, науково обгрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об’єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування.

Земельні, гірничі, лісові відносини, а також відносини щодо використання та охорони рослинного і тваринного світу, територій та об’єктів природно-заповідного фонду, атмосферного повітря, виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України, що виникають під час користування водними об’єктами, регулюються відповідним законодавством України.

<< | >>
Источник: ОГЮА. Шпагралка по экологическому праву Украины. 2011. 2011

Еще по теме 59_Характеристика водного законодавства України.:

  1. 59_Характеристика водного законодавства України.