<<
>>

Конституція України – нормотворча база всього законодавства

Особливе місце в системі джерел конституційного права України посідає її

Конституція. Термін "конституція" - установлення, устрій. Конституція є

таким законом, що встановлює форму держави, систему державних органів,

визначає порядок їх формування й діяльності, основні права та обов'язки

громадян.

Іншими словами, конституція встановлює та закріплює устрій

держави, саме за це її називають основним законом. Конституцію України було

прийнято Верховною Радою України на її п'ятій сесії 28 червня 1996 р.

Визначальні риси конституцій такі: конституції зазвичай пов'язані з

закріпленням демократичного ладу. сучасні демократичні конституції

спрямовані на закріплення прав і свобод людини й громадянина; народ

визнається основним джерелом влади; державна влада діє на основі принципу

поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки; демократичні

конституції найважливішим принципові суспільного життя принцип порозуміння,

розумного компромісу між різними соціальними верствами населення та

політичними угрупованнями; закріплюється принцип ідеологічної

багатоманіжності; Конституція України є водночас основним законом і

держави, і всього суспільства. Звідси й поняття "конституційний лад"

передбачає об'єднання суспільного й державного начал у єдине ціле. Неважко

побачити, що Конституція має як правові, так і політичні ознаки. Отже,

Конституція є рівночасно і політичним, і правовим актом. Причому цей

правовий акт має найвищу юридичну силу, тобто настановам і вимогам

Конституції повинні відповідати всі без винятку правові акти, що видаються

і діють у країні (ст. 8 Конституції України). Конституція України

складається з преамбули, 15 розділів (161 стаття). Конституція починається

зі вступної частини, яка традиційно іменується преамбулою. В ній

проголошено, що Конституція приймається Верховною Радою "від імені

Українського народу", що його складають "громадяни України всіх

національностей", що її основою є здійснення "українською нацією, усім

Українським народом права на самовизначення". У преамбулі зафіксовано

завдання забезпечення в Україні прав і свобод, гідних умов життя людини,

зміцнення громадянської злагоди, розвитку і зміцнення демократичної,

соціальної, правової держави.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Конституція України – нормотворча база всього законодавства:

 1. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 2. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 3. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 4. Висновки
 5. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 6. 3.3. Національно-правові засади державних утворень періоду Української революції 1917 – 1921рр.
 7. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. Конституційна реформа
 8. Інституційна та функціонально-правова організація забезпечення екологічної безпеки.
 9. Юридичні гарантії ефективного використання природних ресурсів.
 10. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї
 11. Поняття та види конституційних гарантій судового захисту
 12. Місце і роль прокуратури України всистемі державної влади
 13. Місце правової доктрини в системі джерел (форм) права
 14. Аналіз категорії «доктринального тлумачення» в контексті джерел права
 15. 2. Тенденції розвитку правової доктрини як джерела (форми) права
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -