<<
>>

Конституційне право – провідна галузь національного права України

Конституційне право України являє собою систему правових норм, що регулюють

відносини народовладдя. Предметом конституційного права України є особливе

коло суспільних відносин, що виникають у процесі організації та здійснення

публічної влади в Україні.

Ці відносини характеризуються певною специфікою,

а саме: стосуються всіх найважливіших сфер життєдіяльності суспільства;

виступають як базові в політичній, економічній, духовній, соціальній та

інших сферах життя суспільства. Отже, конституційно-правові відносини — це

суспільні відносини, врегульовані конституційно-правовими нормами, суб'єкти

яких наділяються взаємними правами та обов'язками, згідно з котрими вони

повинні функціонувати. Під принципами конституційно-правового регулювання

розуміють найзагальніші нормативно-регулятивні правила поведінки, у яких

відображаються сутність і соціальне призначення конституційного регулювання

суспільних відносин. До них відносять принципи: верховенства права;

верховенства і прямої дії Конституції та законів у загальної демократії;

поділу влади; гуманізму; пріоритетності норм і принципів міжнародного права

порівняно з вітчизняним законодавством; державного та іншого гарантування

прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, народовладдя, захисту

суверенітету й територіальної цілісності України і т. д. Конституційно-

правова норма — загальнообов'язкове правило поведінки, встановлене чи

санкціоноване державою з метою регулювання та охорони певних суспільних

відносин, які становлять предмет конституційного права, їхніми ознаками є

те, що вони: регулюють особливе, коло суспільних відносин, що стосується

здійснення народовладдя; встановлюють порядок створення інших правових

норм. мають вищу юридичну силу щодо інших правових норм; відрізняються

особливою структурою в тому розумінні, що для них не є характерною

тричленна структура (гіпотеза, диспозиція та санкція). Деякі конституційно-

правові норми (норми-принципи, норми-декларації) взагалі мають лише

диспозицію. Метод конституцтно-правового регулювання — сукупність способів

і засобів, із допомогою яких упорядковуються суспільні відносини, що

становлять предмет конституційного права. Він характеризується: найбільшою

загальністю; максимально високим юридичним рівнем; універсальністю;

доцільністю; поєднанням прямого та опосередкованого регулювання. Відповідно

до конституційно-правового регулювання існує наука конституційного права.

Її можна визначити як галузеву юридичну науку, що являє систему знань про

конституційно-правові норми, відносини та інститути, конституційно-правове

регулювання загалом.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Конституційне право – провідна галузь національного права України:

  1. Конституційне право – провідна галузь національного права України
  2. 2.1. Історіографія зародження національних традицій державності в княжу добу
  3. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
  4. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
  5. 3.2. Механізм охорони трудових прав та законних інтересів працівників
  6. 2. Тенденції розвитку правової доктрини як джерела (форми) права
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -