<<
>>

Конституційний Суд України, його завдання та функції

Статус Конституційного Суду України визначається Конституції України та

Законом України "Про Конституційний Суд України Конституційний суд України

є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, який вирішує питання

про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає

офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Завданням

Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції

України як Основного Закону держави на всій території України. Діяльність

Конституційного Суду України базується на принципах верховенства права,

незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і

всебічного розгляду справ та обґрунтованості винесених ним рішень.

Конституційний Суд України ухвалює рішення та дає висновки у справах щодо:

конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України,

актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів

Верховної Ради Автономної Республіки Крим; відповідності Конституції

України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів,

що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їхню

обов'язковість; додержання конституційної процедури розслідування і

розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку

імпічменту; офіційного тлумачення Конституції та законів України. Рішення й

висновки Конституційного Суду України з зазначених питань є обов'язковими

до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України

визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не

відповідають Конституції України. Конституційний Суд України не має

повноважень розглядати питання щодо законності актів органів державної

влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого

самоврядування. Конституційний Суд України складається з 18 суддів.

Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України

призначають по шість суддів Конституційного Суду України. Суддею

Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день

призначення досяг 40-річного віку, має вищу юридичну освіту і стаж роботи

за фахом не менш як 10 років, проживає в Україні протягом останніх 20 років

та володіє державною мовою. Суддя Конституційного Суду України

призначається на 9 років без права бути призначеним на повторний строк.

Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р.

визначає: загальні положення щодо діяльності. статус суддів та гарантії

їхньої діяльності; порядок організації та діяльності Конституційного Суду;

процедуру конституційного впровадження.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Конституційний Суд України, його завдання та функції:

 1. Конституційний Суд України, його завдання та функції
 2. 2. Види злочинів проти національної безпеки України
 3. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 4. ТЕМА 6. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 7. § 1. Система управління УНР періоду Української Центральної Ради
 8. § 4. Державне управління в Україні в період неототалітарного режиму (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)
 9. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 10. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
 11. 4. 5. Традиції та новації виконавчої влади незалежної України
 12. 4. ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 13. Становлення радянської влади в Україні
 14. Інституційна та функціонально-правова організація забезпечення екологічної безпеки.
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -