<<
>>

Повноваження місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно

вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів

України. Воно може здійснюватися територіальною громадою як безпосередньо,

так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради

та їхні виконавчі комітети.

Органами місцевого самоврядування, які

репрезентують спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст, є

районні та обласні ради. Усі передбачені Конституцією та законодавством

України органи самоврядування й самоорганізації мають власну матеріальну та

фінансову основу, на яку поширюється їхня компетенція. Місцеве

самоврядування в Україні здійснюється на основі принципів: народовладдя,

законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних

інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової

самостійності в межах власних повноважень і т. ін. Сільські, селищні міські

ради мають виключну компетенцію, під якою розуміють питання, що вирішуються

тільки на їхніх пленарних засіданнях. До неї відносять: затвердження

регламенту ради; утворення й ліквідацію комісій ради, затвердження та зміну

їхнього складу; винесення рішення про проведення місцевого референдуму;

винесення рішень щодо випуску місцевих позик; затвердження статуту

територіальної громади; Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

мають повноваження у сферах і галузях: соціально-економічного і культурного

розвитку, планування та обліку, бюджету, фінансів і цін, управління

комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового,

торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і

зв'язку, будівництва, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і

спорту, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,

соціального захисту населення, зовнішньоекономічної діяльності, оборонної

роботи, адміністративно-територіального устрою, забезпечення законності,

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян,

відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та

присвоєння почесних звань України. Держава гарантує та спрямовує свої

зусилля на розвиток місцевого самоврядування в Україні.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Повноваження місцевого самоврядування:

 1. Повноваження місцевого самоврядування
 2. 58. Перевищення влади або службових повноважень та його відмінність від самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи.
 3. ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 4. § 2. Місцеве управління
 5. § 4. Місцеве управління
 6. Склад, призначення і функції місцевих фінансів
 7. Європейська хартія місцевого самоврядування про основні принципи організації місцевих фінансів
 8. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах
 9. Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країна
 10. Європейська хартія місцевого самоврядування Страсбург, 15 жовтня 1985 року Статус Хартії (Витяг)
 11. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21.06.2001 № 2542-III (Витяг) НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -