<<
>>

Повноваження Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів — вищий орган у системі органів виконавчої влади —

відповідальний перед Президентом України, підконтрольний і підзвітний

Верховній Раді України. У своїй діяльності Кабінет Міністрів України

керується Конституцією України і законами України, актами Президента

України.

До складу Кабінету Міністрів входять Прем'єр-міністр України,

Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається Президентом

України на подання Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України керує

роботою Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України: забезпечує

державний суверенітет та економічну самостійність України, здійснення

внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та

законів України, актів Президента України; вживає заходів щодо забезпечення

прав і свобод людини і громадянина; забезпечує проведення фінансової,

цінової, інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці й

зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури,

охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; розробляє та

здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного,

соціального і культурного розвитку України; забезпечує рівні умови розвитку

всіх форм власності; організовує та забезпечує здійснення

зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи та ін. Кабінет

Міністрів у межах своєї компетенції видає постанови й розпорядження, що є

обов'язковими до виконання. Акти Кабінету Міністрів України підписує

Прем'єр-міністр України.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Повноваження Кабінету Міністрів України:

 1. Компетенція Верховної Ради України
 2. Повноваження Кабінету Міністрів України
 3. Конституційний Суд України, його завдання та функції
 4. 4. Принципи діяльності нотаріату в Україні
 5. 11_Органи управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища в Україні.
 6. Міністерства, керівники яких входять до складу Кабінету Міністрів України
 7. 9. Адміністративно – правовий статус Кабінету Міністрів України.
 8. РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ
 9. IV. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України:
 10. § 2. Кабінет Міністрів України
 11. § 3. Центральніоргани виконавчої влади
 12. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 грудня 1996 р. № 1548, Київ Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -