<<
>>

§ 74. Кабмін України, його повноваження.

КМУ є вищим органом у системі органів виконавчої влади. він відповідальний перед Президентом та підконтрольний і підзвітний ВРУ.

Склад КМУ:

- Прем’єр-міністр (призначається Президентом за згодою більше ніж половини від конституц.

складу ВРУ);

- Перший віце-прем’єр-міністр;

- три віце-прем’єр-міністри;

- міністри.

Персональний склад КМУ призначається Президентом за поданням Прем’єр-міністра.

КМ складає повноваження перед новообраним Президентом. Всі члени КМ мають право заявити Президенту про свою відставку. Відставка Прем’єр-міністра веде до відставки всього складу КМ. У випадку резолюції ВРУ про на довіру КМ, він йде у відставку. За дорученням Президента КМ продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи нового Км, але не довше ніж 60 днів. прем’єр-міністр зобов’язаний подати Президентові заяву про відставку КМ за рішенням Президента чи резолюції про недовіру Верховної ради.

КМУ згідно Конституції виконує такі повноваження:

- забезпечує держ. суверенітет і екон. самост-сть Укр., здійснення внутр. і зовн. політики держави, виконання Конст. і законів, актів Презид.;

- вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громад-на;

- забезпечує проведення фін., цінової, інвест. і податкової політ-ки; пліт-ки у сфері праці й зайнятості населення, соц. захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, еколог. безпеки і природокористування;

- розробляє і здійснює загальнодерж. програми екон., наук.-технічного, соц. і культ. розвитку Укр.;

- забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності, здійснює управ-ня об’єктами держ. власності відповідно до закону;

- розробляє проект закону про Держ. бюджет Укр., забезп-є його виконання після затвердження ВРУ, подає звіт про його виконання;

- здій-нює заходи щодо забезпечення обороноздатності і націон. безпеки Укр., громадського порядку, боротьби із злочинністю;

- організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діял-сті Укр., митної справи;

- спрямовує і координує роботу міністерств, ін. органів виконавчої влади;

здійснює ін. повноваження, визначені Конст. та законами Укр., актами Презид.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 74. Кабмін України, його повноваження.:

  1. § 52. Система організації управління в області оборони, їх повноваження.
  2. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. Конституційна реформа
  3. Правові засади надання поліцейських послуг в Україні та місце серед них адміністративно-правового регулювання