<<

Повноваження Верховного Суду України

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної

юрисдикції. До його складу, відповідно до Концепції, входять Вищий

цивільний суд, Вищий господарський суд, Вищий адміністративний суд, Вищий

кримінальний суд, Вищий військовий суд.

Пленум Верховного Суду судових

справ не розглядає, а лише дає роз'яснення з питань застосування судами

чинного законодавства на основі узагальнення судової практики. Верховний

Суд України діє в складі Пленуму Верховного Суду, судової колегії в

цивільних справах, судової колегії в кримінальних справах, військової

колегії; для розгляду організаційних питань роботи Верховного Суду

утворюється Президія Верховного Суду України. Пленум Верховного Суду діє в

складі Голови Верховного Суду, заступників Голови і членів Верховного Суду.

Склад судової колегії в цивільних справах, судової колегії в кримінальних

справах і військової колегії затверджується Пленумом Верховного Суду

України з числа суддів Верховного Суду. Судові колегії Верховного Суду

України розглядають у межах своїх повноважень справи як суди першої

інстанції, у касаційному порядку, порядку нагляду і зв'язку з

нововиявленими обставинами. Президія Верховного Суду розглядає питання

організації роботи судових колегій і апарату Верховного Суду, а також подає

допомогу судам нижчого рівня у правильному застосуванні законодавства.

Верховний Суд України у межах своїх повноважень розглядає справи як суд

першої інстанції, у касаційному порядку, порядку нагляду і в зв'язку з

нововиявленими обставинами; вивчає й узагальнює судову практику, аналізує

судову статистику і дає керівні роз'яснення судам у питаннях застосування

законодавства, що виникають при розгляді судових справ, які є обов'язковими

для судів, інших органів і службових осіб, що застосовують закон, по якому

дано роз'яснення; здійснює контроль за виконанням судами керівних

роз'яснень Пленуму Верховного Суду України; вирішує в межах своїх

повноважень питання, що випливають з міжнародних договорів України;

здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

<< |
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Повноваження Верховного Суду України:

 1. Повноваження Верховного Суду України
 2. 67. Система та структура адміністративних судів в Україні.
 3. § 17. Прокурор, його завдання і повноваження у кримінальному процесі.
 4. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 5. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 6. ЗАКОН УКРАЇНИ Про столицю України — місто-герой Київ від 15.01.1999 № 401-XIV
 7. 5.3. Судочинство в умовах Української революції
 8. Конституційнийдоговір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України (8 червня 1995 p.)
 9. Розбудова незалежної Української держави
 10. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. Конституційна реформа
 11. Судові та правоохоронні органи. Судова реформа
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -