<<
>>

11. Митний Кодекс України - основне джерело митного права. Його значення, зміст і структура.

Регулює митні відносини МКУ як кодифіковане зібрання найбільш важливих норм митного права. МК У прийнято 20 грудня 2001 р. і підписано Президентом України 11 липня 2002р. Набрав чинності 01.01.2004.Структурно МКУ складається із преамбули, 21 розділу, що розбиті на 67 глав і мають 432 статті.

МК Умістить:I "Загальні положення", статті 1-39;

II"Митний контроль", статті 40-69;III "Митне оформлення", статті 70-90;IV "Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України", статті 91-109;

V"Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту", статті 110-153;VI "Розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем", статті 154-175;VII "Підприємницька діяльність із надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів та перевезення товарів,що переміщуються через митний кордон України або перебувають під митним контролем", статті 176-184;

VIII "Митний режим щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України", статті 185-246;IX "Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами", статті 247-255;X "Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності", статті 256-258;XI "Митна вартість товару і методи визначення митної вартості товарів", статті 259-275;XII "Країна походження товарів", статті 276-285;

XIII "Митні пільги", статті 286-302;XIV "Митна статистика", статті 303-310;XV "Українська Класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності", статті 311-314; XVI "Верифікація сертифікатів про походження товарів з України", статті 315-318;XVII "Порушення митних правил і відповідальність за них. Відповідальність осіб, що беруть участь у провадженні у справах про порушення вимог митних правил", статті 319-355; XIX "Провадження у справах про порушення вимог цього кодексу", статті 356-406; XXI "Працівники митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій України", статті 407-432;XXII "Прикінцеві положення".Основні принципові положення та мета законодавчого акту визначається у преамбулі документа. Митний кодекс України спрямований на: -забезпечення захисту економічних інтересів України, -додержання законодавства України з питань митної справи.

-створення сприятливих умов для розвитку економіки, -захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та громадян,

Визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної служби України.

Таким чином законодавець визначає 3 основних положення МКУ: 1. його направленість,

2. предмет правового регулювання (митна справа) поняття "кодекс" 3. суб'єкт правовідносин (митна служба).

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по митному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 11. Митний Кодекс України - основне джерело митного права. Його значення, зміст і структура.:

 1. 2. Конституцiя України i закони основа аграрного права
 2. 11. Митний Кодекс України - основне джерело митного права. Його значення, зміст і структура.
 3. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 4. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 5. ТЕМА 12. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
 6. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
 7. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 8. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 9. Питання 2.Методика перевірки розрахунків з бюджетом з податків та платежів. Типові порушення.
 10. СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: КРИТИЧНА ОЦІНКА ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 11. ВСТУП
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. 1.2. Сучасний стан здоров’я населення України, злочинності, спрямованої проти нього, та його кримінально-правового захисту законодавством України
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ