<<
>>

Громадянство України: поняття та ознаки

Громадянство України — постійний правовий зв'язок особи з державою Україна,

який знаходить своє вираження в їхніх взаємних правах та обов'язках.

Громадянство в Україні регулюється Конституцією, Законом України "Про

громадянство України" прийнятими відповідно до них законодавчими актами

України, Закон України "Про громадянство України" складається з преамбули й

9 розділі.

Розділ І. Головною ідеєю цього розділу є проголошення того

факту, що в Україні існує єдине громадянство. Розділ II. Громадянство

України набувається: за народженням, за походженням, вступом до

громадянства України, внаслідок відновлення громадянства України, за інших

обставин, передбачених цим Законом. Дитина, батьки якої на момент її

народження були громадянами України, є громадянином України. За різного

громадянства батьків, один із яких на момент народження її був громадянином

України, дитина є громадянином України; однак, якщо обидва батьки жили за

межами України, громадянство дитини, яка народилася за її межами,

визначається через письмову згоду батьків. Розділ III. Громадянство України

припиняється: 1) внаслідок виходу з громадянства України; 2) внаслідок

утрати громадянства України; 3) на підставі, передбаченій міжнародними

договорами України. Розділ IV. За зміни громадянства батьками, якщо обидва

стають громадянами України чи виходять із нього, змінюється і громадянство

їхніх дітей, які не досягли 16-річного віку. Якщо з громадянства України

виходить один із батьків, а інший залишається, дитина зберігає громадянство

України. Розділ V. Президент України виносить рішення про: 1) прийняття до

громадянства України; 2) припинення громадянства України. Розділ VI. Заяви

з питань громадянства України подаються на ім'я Президента України через

органи внутрішніх справ за місцем проживання, а за кордоном — через

відповідні дипломатичні представництва чи консульські установи України.

Розділ VII. ' Виконання рішень із питань громадянства покладається на ОВС,

відділи РАГС, а за кордоном — на дипломатичні представництва і консульські

установи України. Розділ VIII. Рішення з питань громадянства, можуть бути

оскаржені в Конституційному Суді у звичайному суді. Розділ IX Головною їх

ідеєю є приведення Інших нормативно-правових актів у відповідність до цього

Закону.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Громадянство України: поняття та ознаки:

 1. 1. Поняття i види аграрно-договiрних зобовязань
 2. 1. Поняття, правовi засади i форми зовнiшньоекономiчної дiяльностi субєктiв агробiзнесу
 3. Поняття та структура правовідносин
 4. Громадянство України: поняття та ознаки
 5. Поняття та джерела цивільного права
 6. § 3. Сімейний кодекс України — основне джерело сімейного законодавства України1
 7. § 1. Поняття і значення підсудності
 8. § 1. Поняття злочинів у сфері службової діяльності
 9. § 1. Поняття і види суб'єктів злочину
 10. 1. Поняття злочинів у сфері службової діяльності
 11. ТЕМА 12. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -