>>

Поняття та ознаки держави

Термін "держава" в юридичній та іншій науковій літературі тлумачать по-

різному. У субстанціональному значенні держава — організоване в певні

корпорації населення, що функціонує в просторі й часі.

В атрибутивному

значенні — це устрій певних суспільних відносин. В інституційному значенні

— це апарат публічної влади. У міжнародному значенні державу розглядають,

як єдність території, населення і суспільної влади. Отож, держава — це

суверенна, політико-територіальна організація влади певної частини

населення, що має спеціальний апарат управління і примусу, здатна за

допомогою права робити свої веління загальнообов'язковими для населення

всієї країни, а також здійснювати керівництво та управління

загальносуспільними справами. До основних ознак держави відносять:

суверенітет; територіальне розселення населення країни; наявність апарату

управління і примусу; здатність видавати загальнообов'язкові правила

поведінки; здатність збирати податки, робити позики і давати кредити;

спроможність виражати і захищати інтереси певної частини населення.

Суверенітет держави — це верховність, самостійність, повнота, єдність і

неподільність влади в державі у межах її території, а також незалежність і

рівноправність країни в зовнішніх відносинах. Населення в державі розселене

по всій її території, яка поділяється на адміністративно-територіальні чи

політично-територіальні одиниці. Держава має спеціальний апарат — систему

законодавчих, виконавчих, судових і контрольно-наглядових органів, а також

відповідні матеріальні засоби для виконання своїх завдань. До них належать:

армія, поліція виправні установи, служби національної безпеки, Держава

встановлює загальнообов'язкові для всього населення правила поведінки і

закріплює їх у нормах права. Держава збирає податки, що використовуються

для утримання організацій державного механізму. У соціальне неоднорідному

суспільстві влада виражає та захищає інтереси певної частини населення.

Державу розглядають під різним кутом зору. Як офіційний представник

суспільства держава повинна робити все від неї залежне для поліпшення життя

людей.

| >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Поняття та ознаки держави:

 1. Поняття та ознаки держави
 2. §12. Поняття історичного типу держави.
 3. § 13. Порівняльна характеристика форми держави й історичного типу держави.
 4. § 37. Поняття, ознаки, склад правовідносин.
 5. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 6. Розділ ІЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКАІ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 7. ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ
 8. ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ
 9. ТЕМА 3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ
 10. ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ
 11. ТЕМА 5. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
 12. Лекція 3. ДЕРЖАВА ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
 13. Поняття держави. Функції та ознаки держави.
 14. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МІСЦЕ ТА СИСТЕМА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА
 15. Тема 3. Поняття
 16. 3.3. Операції над поняттями і класами понять
 17. Поняття та елементи адміністративно-правового статусу прокуратури України
 18. 1.2. Поняття та ознаки трудових прав
 19. 4.5. Поняття, ознаки та способи самозахисту працівниками своїх трудових прав
 20. Поняття, основні ознаки та сутність правової доктрини
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -