<<
>>

Теорія виникнення держави

Теологічна теорія, її автором був Фома Аквінський Його вчення побудовано на

ієрархії форм: від Бога — чистого розуму — до духовного і матеріального

світу. Проголошення походження держави від Бога обґрунтовує її вічність і

непорушність, підкреслює думки про те, що будь-яке посягання на державу

приречене на поразку, оскільки владу вкладено в руки правителя Богом, і

вона покликана захищати благо всіх.

Патріархальна теорія. Сутність її

полягає у твердженні, що держава походить від сім'ї. Абсолютна влада

монарха — це продовження батьківської влади. Основними представниками

названої теорії є Арістотель, Михайловський. Договірна теорія. Вона пояснює

виникнення держави внаслідок об'єднання людей на основі добровільної згоди

про те, що одні будуть управляти, а інші — виконувати їхні управлінські

рішення. Представниками цієї теорії були Гроцій, Спіноза, Гоббс.

Психологічна теорія. За цією теорією держава виникла завдяки особливим

властивостям психіки людей. Людській психіці начебто притаманна потреба

покори, наслідування, усвідомлення залежності від видатної особистості.

Народ є інертною масою і не здатний приймати рішення, а тому потребує

постійного керівництва. Представником цієї теорії був Л. Й. Петражицький.

Теорія насильства. За цією теорією держава виникла як результат завоювання

одних племен іншими представниками теорії були Каутський, Дюрінг та ін.

Органічна теорія, її обґрунтовував філософ Г. Спенсер держава, подібно до

біологічного організму, народжується, розмножується, старіє і гине. Як

біологічний організм, держава має політичне тіло: руки, ноги, голову,

тулуб, що виконують відповідні функції. Серед інших теорій походження

держави заслуговують на увагу космічна і технократична. Прихильники

космічної теорії пояснюють виникнення держави завезенням на землю

політичної організації суспільства з космосу іншими цивілізаціями. Сутність

технократичної теорії виникнення держави полягає в необхідності здійснювати

управління технічними засобами та знаряддями праці. В теорії держави і

права відсутній єдиний погляд на закономірності виникнення держави і права.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Теорія виникнення держави:

 1. Теорія виникнення держави
 2. § 1. Теорія права і держави в системі юридичних наук.
 3. § 3. Виникнення (походження) держави.
 4. 1.3. Основні положення загальної теорії правової системи 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства
 5. Розділ ІЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКАІ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 6. ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ
 7. ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ
 8. ТЕМА 5. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
 9. ТЕМА 6. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 10. ТЕМА 8. ПОЗИТИВНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 11. Безробіття і його види, принципи виникнення.
 12. Формування і розвиток Давньоруської держави
 13. Передумови утворення давньоруської держави та теорії її походження.
 14. Виникнення українського козацтва, його суспільно- політична та військова організація.
 15. 47. Феномен політики (філософський аспект). Держава як елемент політичної системи.
 16. 72. Держава – основна складова політичної системи суспільства.
 17. 67. Виникнення і початок розвитку філософії.
 18. 1.1. Становлення та розвиток трудових прав людини
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -