<<
>>

Причини виникнення держави

Проблеми виникнення держави залишається в юридичній науці дискусійним питанням, що пояснюється тим, що вказана проблематика має соціальний характер виникнення, а отже досліджується різноманітними суб’єктами, які мають авторські підходи.

В юридичній літературі серед загальних причин виникнення держави виділяють наступні:

1) Економічні, що полягають в ускладненні суспільних відносин, які пов’язані із зміною співвідношення між засобами виробництва та матеріальними благами (виникнення перерозподіл прибутку, поява класів за економічною ознакою).

2) Політичні, змістом яких є необхідність вироблення професійного владного впливу на соціальні групи, які мають підвладний характер.

3) Культурні, змістом яких є виникнення автентичних культур, які знаходяться та розвиваються або паралельно з іншими, або існують в стані взаємовитіснення.

4) Психологічні, які пов’язані із специфікою психіки людини до підкорення та забезпечення життєдіяльності людини відповідно до державницького характеру розвитку суспільства.

5) Соціальні, змістом яких є зміна уявлення про людину та «соціум», що передбачає впорядкування відносин між різноманітними елементами соціуму, а також між різноманітними людьми (за економічною, за культурною, за релігійною, за статевою ознакою).

В літературі обґрунтовується наявність різноманітних шляхів формування держави:

І шлях – азіатський (східний), змістом якого є формування держави родовою знаттю, що здійснювала управління колективною власністю та плавно переходила в органи держави, а сама власність переходила в державну власність.

ІІ шлях - європейський, що пов’язує виникнення держави із класовим розшаруванням суспільства та появою приватної власності.

Серед причин азіатського шляху формування держави виокремлюють наступні:

1) потреба у проведенні іригаційних робіт, що передбачає розміщення зрошувальних систем на території полів, які знаходяться у колективній власності;

2) необхідність залучення до вказаних видів робіт значного числа населення;

3) необхідність вироблення централізованої форми управління суспільством;

Серед ознак азіатського типу виокремлюють наступні:

1) формування абсолютних монархій;

2) виникнення класів

3) формування апарату чиновників;

4) вироблення ефективного апарату примусу;

5) заснованість держави на культурних, релігійних, ідеологічних чинниках;

6) централізація державної влади в руках однієї особи.

Серед причин виникнення європейського типу формування держави виділяють наступне:

1) розшарування населення на класи;

2) розвиток антагоністичних відносин, які засновані на економічних чинниках;

3) поява та розвиток приватної власності.

4) Необхідність захисту та охорони засобів виробництва.

Ознаки європейського типу:

1) розвинута податкова система;

2) розподіл населення по всій території;

3) наявність територій, які знаходяться під владою метрополії.

2.

<< | >>
Источник: Невідомий. Держава як історичне явище. 0000

Еще по теме Причини виникнення держави:

 1. 1. Робота Ф. Енгельса "Походження сім`ї, приватної власності і держави".
 2. 82 Характеристика медичного страхування та державного страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
 3. § 3. Виникнення (походження) держави.
 4. Розділ ІЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКАІ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 5. ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ
 6. ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ
 7. ТЕМА 3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ
 8. ТЕМА 6. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 9. Причини виникнення держави
 10. Безробіття і його види, принципи виникнення.
 11. Чинники виникнення проблем державного управління:
 12. Причини феодальної роздробленості Київської Русі:
 13. Розпад Київської держави.
 14. Виникнення козацтва, його роль у зародженні буржуазних відносин в Україні.
 15. Передумови утворення Київської Русі. Стародавнє населення і перші держави на території України.
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -